Debata Społeczna

30 listopada 2012 | informatyk

Informujemy, że w dniu 7 grudnia 2012r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z udziałem przedstawiciela Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji odbędzie się debata społeczna, której wiodącymi tematami będą:

- zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

- wymiana informacji o występujących zagrożeniach na terenie powiatu i poszczególnych gmin.

- wypracowanie wspólnych metod działania oraz przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia występujących zagrożeń.

- zaktywizowanie społeczności do tworzenia lokalnych koalicji na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie.

informacja debata społeczna

/źródło:KPP w Kazimierzy Wielkiej/