Dodatkowe zajęcia muzyczno-teatralne dla dzieci w Domu Kultury w Opatowcu

30 listopada 2012 | informatyk

„Nie ma dzieci nieuzdolnionych artystycznie, są tylko takie, którym nigdy
nie umożliwiono kontaktu ze sztuką”.

Doris Tarlowski

W dniu 30 października 2012 roku w Domu Kultury w Opatowcu rozpoczęły się zajęcia muzyczno-teatralne dla dzieci w wieku 6-10 lat, prowadzone przez p. Małgorzatę Gwóźdź i p. Radosława Kornasia. Inicjatorem koła muzyczno-teatralnego jest Wójt Gminy Opatowiec a działa ono przy współpracy z Dyrektorami Szkoły Podstawowej w Krzczonowie i Zespołu Szkół w Opatowcu.

Celem spotkań jest rozwijanie teatralnych zainteresowań dzieci oraz ich indywidualnych zdolności recytatorskich. Uczestnicy mają możliwość kształcenia umiejętności czystej, poprawnej wymowy oraz właściwej modulacji i siły głosu. Ponadto poszerzają wiedzę na temat różnorodnych technik i form teatralnych. Zajęcia rozwijają poczucie rytmu, a także komunikację poprzez gest i „mowę” ciała.
Spotkania odbywają się systematycznie raz w tygodniu, a nawet częściej,
w zależności od potrzeby. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy 30 osobowa grupa uczestników. Zdobyte umiejętności mali artyści będą mogli prezentować na scenie, podczas różnych przedstawień artystycznych.

Podkreślenia wymaga fakt, że nie jest to jedyna inicjatywa odbywająca się w Domu Kultury. Od stycznia bieżącego roku dzieci z terenu gminy biorą udział w darmowych zajęciach z nauki gry na instrumentach. Zarówno zajęcia teatralne jak i nauka gry są dostępne dla wszystkich chętnych dzieci.