„Widoczni i bezpieczni…”

30 listopada 2012 | informatyk

Gmina Opatowiec przygotowała projekt „Widoczni i bezpieczni…”, który ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa drogowego najmłodszych mieszkańców gminy poprzez wyposażenie każdego ucznia w elementy odblaskowe.

Do udziału w akcji zaproszono Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej Pana Piotra Węglińskiego oraz jego Zastępcę Pana Jacka Piwowarskiego. Obaj Panowie bardzo chętnie przyjęli zaproszenie i na uroczystych apelach pojawili się wraz z funkcjonariuszami policji.

Pierwsze spotkanie odbyło się 27 listopada w Zespole Szkół w Opatowcu. Na uroczystym apelu przybyłych gości powitała dyrektor Zespołu Szkół Pani Elżbieta Szczęsna-Kusak, oddając następnie głos inicjatorowi akcji Wójtowi Gminy Panu Sławomirowi Kowalczykowi. Podkreślił on w swoim wystąpieniu potrzebę zakładania elementów odblaskowych przez dzieci i gorąco zachęcał je do ich noszenia. Następnie przemówił Pan Jacek Piwowarski Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej, który krótko nakreślił dzieciom zasady bezpiecznego zachowania się na drodze.

Po części oficjalnej dzieciom wręczono kamizelki, zawieszki i opaski odblaskowe. W ramach podziękowania dzieci przygotowały krótkie przedstawienie, po którym wraz z przedstawicielami policji udali się do klas by wysłuchać cennych uwag, dotyczących właściwego zachowania się na i w pobliżu drogi. Ponadto zademonstrowano w jaki sposób należy nosić elementy odblaskowe.

Kolejne spotkanie odbyło się 30 listopada w Szkole Podstawowej w Krzczonowie. Komendę Powiatową Policji w Kazimierzy Wielkiej tym razem reprezentował Komendant Powiatowy Policji Pan Piotr Węgliński, a Gminę Opatowiec Wójt Gminy Pan Sławomir Kowalczyk oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Marian Gruszka i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jarosław Kociński. Gości przywitał dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie Pan Tomasz Paluch. W trakcie wizyty Komendant namawiał uczniów do noszenia elementów odblaskowych, zwłaszcza teraz, gdy warunki na drogach są coraz gorsze i szybko zapada zmrok. Po rozdaniu elementów odblaskowych uczniowie udali się do klas w celu wysłuchania prelekcji o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach.

W ramach akcji 327 uczniów z terenu Gminy Opatowiec otrzymało elementy odblaskowe. Obiecali oni, że będą przestrzegać zasad ruchu drogowego, a elementy odblaskowe będą nieodłącznym elementem ich ubioru.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem dzieci do lat 15, poruszające się samodzielnie po drodze po zmierzchu, poza terenem zabudowanym mają obowiązek nosić elementy odblaskowe.

Publikacja na stronie Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej

Publikacja w Echu-Dnia pn.Dzieci na drodze.Opatowiec rozdaje uczniom odblaski