Zimowe utrzymanie dróg i chodników

6 grudnia 2012 | admin

Odśnieżanie dróg gminnych
Za odśnieżanie dróg gminnych odpowiada Gmina. W sezonie 2012/13 roku w Gminie Opatowiec odśnieżanie będzie prowadzone przez:

Firma Usługowa Stanisław Walasek
ul. Stopnicka 12
28-136 Nowy Korczyn

Zimowe utrzymanie prowadzone jest w okresie od 15 listopada 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r.

Koordynatorem zajmującym się odśnieżaniem jest Stanisław Kurek tel. 41-35-18-052 wew.14,  kom.500-299-315

Odśnieżanie dróg powiatowych
Za odśnieżanie dróg powiatowych odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej.
Tel. 41 352 11 72

Obowiązek odśnieżania chodników
Właściciel posesji, przed którą wykonany jest chodnik ma obowiązek odśnieżyć tę część chodnika, która bezpośrednio przylega do jego gruntu.

Prosimy o wywiązywanie się z tego obowiązku, odśnieżone chodniki służą nam wszystkim i w znacznym stopniu zwiększają bezpieczeństwo osób pieszych oraz pojazdów poruszających się po drogach.

Zwracamy również uwagę na sople i nawisy śnieżne, zwisające z dachów budynków. Stanowić one mogą zagrożenie dla nas wszystkich, dlatego w interesie każdego właściciela czy zarządcy budynku jest usuwanie tego typu niebezpieczeństw.

Pamiętajmy również o usuwaniu nadmiaru śniegu z dachów budynków. Jeden metr kwadratowy mokrego śniegu o grubości tylko ok. 10 cm waży 200 kg. Proszę sobie przeliczyć, jak ogromne obciążenie dla dachu lub stropu stanowi 3-4 krotnie grubsza warstwa takiej pokrywy.

Pismo GDDKiA dot.zimowego utrzymania chodników