Gmina – właścicielem boiska sportowego w Krzczonowie

11 grudnia 2012 | admin

W dniu 3 grudnia 2012 roku po ponad rocznym procesie administracyjnym doszło do podpisania aktu notarialnego pomiędzy Gminą Opatowiec reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławomira Kowalczyka, a Agencją Nieruchomości Rolnych reprezentowaną przez Zastępcę Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie Jacka Malickiego. W wyniku podpisania aktu, właścicielem działki numer 848/5 o powierzchni 88 arów położonej w Krzczonowie (boisko sportowe pomiędzy blokami i stawem) stała się Gmina Opatowiec. Nabycie nieruchomości miało charakter nieodpłatny i w przyszłości zaprocentuje poprawą infrastruktury sportowej w Gminie Opatowiec.