Informacja ze spotkania w Krzczonowie dot.nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie

14 grudnia 2012 | admin

W dniu 13 grudnia o godz. 14:00 w Remizie OSP w Krzczonowie odbyło się spotkanie poświęcone konsultacjom społecznym z mieszkańcami Gminy na temat znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zebranie otworzył sołtys Marian Gruszka, który powitał zgromadzonych. Następnie Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk wraz z pracownikiem Urzędu przedstawili informację dotyczącą nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi. Uczestnicy spotkania przedstawiali swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami.

Na spotkaniu zostały rozdane materiały, informujące o nowych zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi. Została poruszona również sprawa dróg gminnych tj. poruszania się po nich ciężkich samochodów i maszyn rolniczych w ten sposób żeby ich nie niszczyć.

Wójt Gminy poinformował mieszkańców o pracach związanych z uruchomieniem przedszkola w Krzczonowie oraz o przejęciu działki o pow. 0,88 ha na rzecz gminy na której będą wybudowane obiekty sportowe.

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi