Samochód pożarniczy dla OSP Ksany

8 stycznia 2013 | admin1

W listopadzie 2012 roku dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ksanach został zakupiony ciężki samochód gaśniczy GCBA 5/32 marki Jelcz 325.

Samochód zakupiono dzięki staraniom i zaangażowaniu Sławomira Kowalczyka - Wójta Gminy Opatowiec, Zbigniewa Bugajskiego - Prezesa OSP Ksany i Jarosława Szumilasa - Naczelnika OSP Ksany.

Pojazd kosztował 35 tys. zł. i został w całości sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Gmina Opatowiec przeznaczyła kwotę w wysokości 5 tys. zł na koszty związane m.in. z jego dostosowaniem, rejestracją i ubezpieczeniem.

Szczególne podziękowania kierujemy do Adama Jarubasa - Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Mirosława Pawlaka – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP, za pomoc, dzięki której jednostka OSP Ksany mogła uzyskać dofinansowanie i zakupić samochód pożarniczy.

Życzymy strażakom OSP Ksany, aby samochód służył długo i bezawaryjnie.