Konkurs pn.”Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

15 lutego 2013 | informatyk

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach uprzejmie informuje, że w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwowa Inspekcją Pracy przeprowadzi w 2013 roku XI Edycję Ogólnokrajowego Konkursu pn.”Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Honorowy patronat nad Konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w procesie pracy w gospodarstwach rolnych oraz wyłonienie gospodarstw mających osiągnięcia we wdrażaniu tych zasad. Do konkursu mogą przystąpić osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjna działalność rolniczą.

Kryteria oceny zgłoszonych kandydatur obejmować będą m.in. ład i porządek w obrębie obejścia gospodarskiego, zabudowań i stanowisk pracy, stan budynków inwentarsko-gospodarskich, stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie, wyposażenie maszyn i urządzeń rolniczych w osłony części ruchomych, stosowanie środków ochrony osobistej i zasad BHP.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w tegorocznej edycji prosimy o zgłoszenie gospodarstwa do Placówki Terenowej KRUS w Kazimierzy Wielkiej ul. 1 Maja 15 w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2013 roku.

Regulamin

Zgłoszenie do konkursu