Zwrot podatku akcyzowego – podsumowanie I terminu naboru wniosków w 2013 roku

15 marca 2013 | informatyk

Podczas pierwszego naboru wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w lutym 2013 roku  – zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenię oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – Wójt Gminy Opatowiec wydał 349 decyzji, przyznając tym samym zwrot części ww. podatku, na łączną kwotę 172 228,76 zł.

Łączne dane wniosków złożonych w lutym 2013 roku:

  • powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach – 3 329,54 ha
  • ilość oleju napędowego do uznania zwrotu – 181 293,43 l
  • kwota do wypłaty wg wniosków – 172 228,76 zł