Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – szkolenie

27 marca 2013 | informatyk

Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w terminie od dnia 15 kwietnia 2013r. do dnia 26 kwietnia 2013r. W związku z powyższym zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 09.04.2013r. (wtorek) o godz. 10:00 w  sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej przy ul.Kościuszki 12. Więcej informacji można uzyskać pod bezpłatnym numerem infolinii 800-380-084.

zaproszenie