Wojewódzki Konkurs dla szkół podstawowych „Świeć przykładem”

3 kwietnia 2013 | informatyk

W miesiącu lutym 2013 roku ogłoszony został Wojewódzki Konkurs dla szkół podstawowych „Świeć przykładem”. Organizatorami Konkursu byli: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach- Wydział Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach, Redakcja „Gazety Wyborczej” i Rozgłośnia Radio Kielce.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, a jego celem było promowanie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży. Warunkiem wzięcia udziału w tym Konkursie było wykonanie przynajmniej jednej z niżej wymienionych prac:
- napisanie listu do kierowcy (np. ojca, mamy, dziadka, wujka) by przestrzegali zasad bezpieczeństwa drogowego na wsi i w mieście,
- ułożenie wiersza zachęcającego do noszenia odblasków.
Liczba prac nadesłanych przez jednego uczestnika była nieograniczona.

W Zespole Szkół w Opatowcu uczniowie Szkoły Podstawowej przystąpili do przedmiotowego Konkursu. Wpłynęło 17 prac. Wszystkie prace zostały odesłane do organizatorów. Dodatkowo na etapie szkolnym została powołana Komisja, która oceniła złożone prace. W wyniku tej oceny:
I miejsce przyznano uczniowi Klasy V – Michałowi Gwoździowi
II miejsce zajęła praca ucznia Klasy VI Marcina Ryby
III lokatę otrzymała praca uczennicy II klasy Emilii Porady.
Komisja przyznała również dwa wyróżnienia dla; Gabrieli Król oraz Klaudii Stępczyk.

Zainteresowanie Konkursem na szczeblu wojewódzkim było bardzo duże. Do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach wpłynęło 1 800 prac. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie naszej Szkoły co należy uznać za bardzo duży sukces. Przy tak wielkiej konkurencji nie było to łatwym zadaniem.

Gratulujemy uczniowi klasy V Michałowi Gwoździowi za zajęcie II miejsca w skali województwa oraz uczennicy klasy II Emilii Poradzie za otrzymanie wyróżnienia.

/źródło:Zespół Szkół w Opatowcu/