Zapisy na kursy w ramach projektu „Warto być aktywnym -program aktywizacji społeczno- zawodowej osób bezrobotnych w Gminie Opatowiec”

11 kwietnia 2013 | informatyk

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu w 2013 roku realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą:

„Warto być aktywnym – program aktywizacji społeczno- zawodowej osób bezrobotnych w Gminie Opatowiec”

Przeprowadzone zostaną 2 kursy, jeden rodzaj kursu dla każdego uczestnika. Wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu objętych zostanie 12 osób.

Przeprowadzone zostaną następujące kursy:

- Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej­,

- Obsługa stacji paliw płynnych+ napełnianie zbiorników pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym (LPG).

Adresatami projektu są osoby:

- bezrobotne,

- korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu w roku 2012,

- w wieku aktywności zawodowej,

- posiadające wykształcenie podstawowe, zawodowe lub średnie,

- zamieszkałe na terenie Gminy Opatowiec.

Wszystkim uczestnikom projektu zapewniamy:

- bezpłatny udział w szkoleniu zawodowym,

- bezpłatny udział w warsztatach aktywizacji zawodowej oraz w spotkaniach z psychologiem terapeutą,

- certyfikaty ukończenia szkolenia,

- wyżywienie w trakcie szkolenia,

- wsparcie finansowe,

- ubezpieczenie zdrowotne.

ZAPISY NA KURSY DO 31 MAJA 2013r. W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W OPATOWCU UL.RYNEK 16, 28-520 OPATOWIEC

tel.41-35-27-050


Zapisy na kursy – wersja do druku