Sprzątanie Świata w Gminie Opatowiec

29 kwietnia 2013 | informatyk

W dniu 26 kwietnia 2013 roku na terenie Gminy Opatowiec jak co roku miała miejsce ogólnopolska akcja ,,Sprzątanie świata – Polska”.

W tegorocznej akcji udział wzięły dzieci, młodzież, dyrekcja i nauczyciele z  Zespołu Szkół w Opatowcu i Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, wójt Gminy i pracownicy Urzędu Gminy w Opatowcu, oraz liczni mieszkańcy Gminy. Uczestnicy  zaopatrzeni byli w worki na śmieci i rękawice przekazane przez Gminę Opatowiec.

Tegoroczna akcja jest ostatnią przed wejściem w życie uregulowań znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, których ostateczny termin wejścia w życie przypada na 1 lipca 2013 roku. To wtedy powinny zniknąć z naszego krajobrazu dzikie wysypiska.

Zebrano olbrzymie ilości śmieci, które następnie zostały odebrane przez wyspecjalizowaną firmę.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji.

http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130505/POWIAT0103/130509510