Gminny Dzień Strażaka i 125-lecie OSP Opatowiec

4 maja 2013 | informatyk

„Od pokoleń pełnią bezinteresowną służbę, są wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc”

W dniu 3 maja 2013 roku w Opatowcu obchodzono Gminny Dzień Strażaka połączony ze 125-leciem działalności jednej z najstarszych jednostek w Polsce – Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatowcu.

Uroczystość prowadzili: Sławomir Kowalczyk – Prezes Zarządu Gminnego OSP w Opatowcu oraz Ryszard Kłos – Prezes Zarządu OSP Opatowiec.

Obchody patrona strażaków św. Floriana i jubileuszu OSP rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele św. Jakuba w Opatowcu, po której odbył się przemarsz pocztów sztandarowych i jednostek OSP, prowadzony przez Jarosława Gwoździa – Komendanta Gminnego przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Kociny. Przypomniano historię OSP Opatowiec, od jej udokumentowanego utworzenia w 1888 roku, wygłoszono okolicznościowe przemówienia oraz zgodnie z tradycją, uhonorowano druhów i mieszkańców Gminy za ich dotychczasową działalność. W dalszej części uroczystości dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Opatowcu przedstawiły patriotyczny program artystyczny, związany z przypadającymi na ten dzień obchodami 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

W uroczystości udział wzięli: Bernard Antos – Sekretarz Województwa Świętokrzyskiego, Mirosław Pawlak – Prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP w Kielcach, Ireneusz Żak – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP, Andrzej Wajs – członek Zarządu Wojewódzkiego OSP, Kazimierz Zabłotny – Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej, Piotr Węgliński – Komendant Powiatowy Policji w Kazimierzy Wielkiej, Marian Stoczkiewicz – emerytowany Komendant PSP w Kazimierzy Wielkiej, Michał Szczerba – Przewodniczący RG Opatowiec, Józef Zuwała – Wójt Gminy Bejsce, Paweł Zagaja – Wójt Gminy Nowy Korczyn, Radni Gminy Opatowiec, Radni Powiatu Kazimierskiego, Mieszkańcy Gminy oraz Goście.

Jednostka OSP Opatowiec liczy 34 druhów. W dniu 13 grudnia 1994 roku została wprowadzona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, będąc do dnia dzisiejszego bardzo ważnym ogniwem w sieci ratunkowej powiatu kazimierskiego i ościennych.
W ubiegłym roku odbudowana została wieża strażacka, z której codziennie rozlega się hejnał Opatowca.

Wywiad z Ryszardem Kłosem – Prezesem OSP w Opatowcu (Radio Kielce)

Zdjęcia z obchodów Gminnego Dnia Strażka i obchodów 125-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatowcu, które odbyły się w dniu 3 maja 2013 r.: