Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Opatowiec

21 czerwca 2013 | admin1

Koła Gospodyń Wiejskich to jedne z najstarszych i najliczniejszych organizacji społecznych w Polsce. Celem KGW jest krzewienie życia kulturalnego na wsiach, upowszechnianie tradycji i przekazywanie jej młodym pokoleniom, jest również obrona praw oraz reprezentowanie interesów kobiet i ich rodzin. Zakres działalności KGW jest wzbogacany o nowe inicjatywy i dostosowany do zmieniających się warunków. Podstawę prawną dla funkcjonowania tych kobiecych organizacji stanowi Ustawa o społeczno – zawodowych organizacjach rolników.

W Gminie Opatowiec lokalne tradycje kultywuje pięć Kół Gospodyń Wiejskich, które są zarejestrowane w Rejestrze Członków Świętokrzyskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Kielcach. Są to Koła Gospodyń Wiejskich w Opatowcu, Ksanach, Krzczonowie, Kocinie, i Rogowie. Zrzeszają aktywne i uśmiechnięte panie.
Działalność tych kół oparta jest na wolontariacie, wspierana też jest ze środków publicznych, pochodzących z budżetu gminy. KGW współpracują z Wójtem Gminy, Gminną Biblioteką, jednostkami OSP, szkołami oraz Związkiem Emerytów, Rencistów i inwalidów. W swoich miejscowościach Panie zajmują się organizacją m.in. spotkań świątecznych, z okazji Dnia Kobiet, Dnia Seniora, dożynek, wianków, na których można kosztować regionalne potrawy i wypieki. Panie pięknie śpiewają i recytują, swoimi występami uświetniają imprezy lokalne. Członkinie kół chętnie uczestniczą w różnego rodzaju kursach czy szkoleniach. W styczniu uczestniczyływ warsztatach szkoleniowo-integracyjnych dla pań z Kół Gospodyń Wiejskichz powiatu kazimierskiego, które odbyły się w Domu Kultury w Opatowcu. Tematem przewodnim tego wydarzenia były warsztaty sztuki wykonywania kwiatów i innych dekoracji z bibuły.

Koła Gospodyń Wiejskich współpracują z Powiatowym Zespołem Doradczym w Kazimierzy Wielkiej. Koordynatorem na teren Gminy Opatowiec jest Pani Beata Adamczyk, która czynnie aktywizuje panie do działania oraz pomaga w organizacji szkoleń. Mieszkanki Gminy Opatowiec działając bezinteresownie i wspólnie, tworzą i wpisują się w historię swoich miejscowości jak również gminy.

KGW Opatowiec
Przewodnicząca – Janina Siemieniec
liczba pań – 20
data powstania – 1 styczeń 2010r.

KGW Ksany
Przewodnicząca – Jolanta Marcisz
liczba pań – 17
data powstania – 6 listopad 2012r.

KGW Krzczonów
Przewodnicząca – Edyta Kowalczyk
liczba pań – 25
data powstania – 19 styczeń 2013r.

KGW Kocina
Przewodnicząca – Bożena Kopeć
liczba pań – 24
data powstania – 27 luty 2013r.

KGW Rogów
Przewodnicząca – Elżbieta Szabla
liczba pań – 23
data powstania – 28 maj 2013r.