Informacja w zakresie zbierania odpadów komunalnych

28 czerwca 2013 | admin1

Informacja
w zakresie zbierania odpadów komunalnych
na terenie Gminy Opatowiec
od dnia 1 lipca 2013 roku

Zadanie pod nazwą: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Opatowiec” realizowane będzie przez firmę „EKOM” MACIEJCZYK Sp. j. z Kielc, wyłonioną w drodze przetargu w dniu 19.06.2013r.

Do każdego gospodarstwa, jak również do budynków wielorodzinnych oraz niezamieszkałych, dostarczony zostanie harmonogram odbioru śmieci, określający konkretny dzień zbiórki odpadów.
Do czasu dostarczenia przez firmę brakujących pojemników i worków (termin wskazany przez przedsiębiorcę do 15 lipca 2013r.) śmieci należy segregować i składować do własnych worków np. worki po nawozach itp. bez ich opisywania. Wszystkie zgromadzone odpady zostaną przez przedsiębiorcę odebrane i zagospodarowane.