90-lecie OSP Kocina

1 lipca 2013 | informatyk

W dniu 29 czerwca 2013 roku w Kocinie obchodzono 90-lecie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocinie połączone z uroczystym otwarciem garażu przy strażnicy OSP. Uroczystość prowadzili: Tadeusz Nur – Prezes OSP w Kocinie oraz młodszy kapitan PSP Marcin Żarek.

Obchody jubileuszu OSP rozpoczęły się od zbiórki pocztów sztandarowych pod świetlicą wiejską w Kocinie skąd w uroczystym pochodzie przemaszerowano pod strażnicę, gdzie odbyła się Msza Polowa odprawiona przez ks. Wojciecha Michalskiego proboszcza parafii Św. Barbary w Kocinie. Następnie Prezes OSP w Kocinie przypomniał historię OSP, od jej udokumentowanego utworzenia w 1923 roku, wygłoszono okolicznościowe przemówienia oraz zgodnie z tradycją, uhonorowano druhów i mieszkańców Gminy za ich dotychczasową działalność w ochronie życia, zdrowia i dobytku ludzi.

W imieniu odznaczonych głos zabrał Stanisław Walczak – Naczelnik OSP w Kocinie, który podziękował wszystkim strażakom za ofiarną pracę na rzecz społeczeństwa, pracę często wymagającą, niebezpieczną, ale zawsze pożyteczną.

Podkreślono zaangażowanie mieszkańców w rozbudowę remizy, w tym pomoc Adama Jarubasa – Marszałka Województwa, Mirosława Pawlaka – Posła na Sejm RP oraz wkład finansowy i zrozumienie ze strony Samorządu gminnego. Współpraca wielu ludzi i instytucji zawsze daje pożyteczny efekt, czego dowodem jest wybudowanie jakże potrzebnego, przestronnego garażu.

W dalszej części uroczystości na scenie zagościły dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Opatowcu oraz zespół Pełczyszczanie działający przy OSP Pełczyska. Goście mogli skosztować lokalnych smakołyków przygotowanych przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kocinie. Uroczystość zakończyła zabawa taneczna, goście bawili się z zespołem Royal do późnych godzin nocnych.

W uroczystości udział wzięli: Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Bernard Antos – Sekretarz Województwa Świętokrzyskiego, Ireneusz Żak – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP, Jan Lis – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, Jan Nowak – Starosta Powiatu Kazimierskiego, Kazimierz Zabłotny – Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej, płk Adam Grela – Zastępca Dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec, Michał Szczerba – Przewodniczący RG Opatowiec, Radni Gminy Opatowiec, Radni Powiatu Kazimierskiego, Mieszkańcy Gminy oraz Goście.

Jednostka OSP Kocina liczy obecnie 48 druhów. Należy razem z OSP Opatowiec do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.