Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

2 lipca 2013 | informatyk

HARMONOGRAM

ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

II czwartek miesiąca (1 raz w miesiącu; odpady zmieszane, niesegregowane)

II sobota miesiąca (1 raz w miesiącu; odpady segregowane)

 1. Chrustowice,

 2. Kęsów,

 3. Kobiela,

 4. Kraśniów,

 5. Ławy,

 6. Mistrzowice,

 7. Podskale,

 8. Rogów,

 9. Senisławice,

 10. Urzuty,

 11. Wyszogród,

 12. Opatowiec,

 13. Chwalibogowice.

IV czwartek miesiąca (1 raz w miesiącu; odpady zmieszane, niesegregowane)

IV sobota miesiąca (1 raz w miesiącu; odpady segregowane)

 1. Charbinowice,

 2. Kamienna,

 3. Kocina,

 4. Krzczonów,

 5. Ksany,

 6. Rzemienowice,

 7. Trębaczów.

Zadanie pod nazwą: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Opatowiec”realizowane będzie przez firmę „EKOM” MACIEJCZYK Sp. j. z Kielc, wyłonioną w drodze przetargu w dniu 19.06.2013r.

Do każdego gospodarstwa, jak również do budynków wielorodzinnych oraz niezamieszkałych, dostarczony zostanie harmonogram odbioru śmieci, określający konkretny dzień zbiórki odpadów.

Do czasu dostarczenia przez firmę brakujących pojemników i worków (termin wskazany przez przedsiębiorcę do 15 lipca 2013r.) śmieci należy segregować i składować do własnych worków np. worki po nawozach itp. bez ich opisywania. Wszystkie zgromadzone odpady zostaną przez przedsiębiorcę odebrane i zagospodarowane.

Odpady należy segregować w następujący sposób.

PAPIER, kolor worka: niebieski:

 • papier piśmienny,

 • gazety, czasopisma, gazetki i ulotki reklamowe,

 • książki, zeszyty,

 • katalogi,

 • ścinki drukarskie,

 • opakowania tekturowe, kartony, worki, tektura falista.

Uwaga: papier musi być suchy.

TWORZYWA SZTUCZNE, kolor worka: żółty:

 • butelki po napojach i chemii gospodarczej (najlepiej zgniecione),

 • aluminiowe puszki po napojach,

 • torebki, folie,

 • plastikowe butelki i opakowania po kosmetykach,

 • worki, reklamówki,

 • karnistry,

 • skrzynki, doniczki, wiadra,

 • koszyczki po owocach itp.

SZKŁO, kolor worka:biały:

 

 • butelki po napojach,

 • słoiki i inne szklane pojemniki.

Uwaga: pojemniki muszą być pozbawione zawartości.

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI, kolor worka: zielony:

 • trawa,

 • obierki itp.

ODPADY WIELOMATERIAŁOWE I METAL, pojemnik, kolor worka: szary:

 • kartony po mleku i napojach,

 • puszki po napojach,

 • nakrętki od słoików, itp.,

 • wszystkie pozostałe.

Do zwykłych koszy na śmieci (jak również do kolorowych worków) nie powinny trafić przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady wielkogabarytowe.

Kontakt:

Urzad Gminy w Opatowcu

ul. Rynek 3

28-520 Opatowiec

tel. 041 351 80 52 wew.12

mail: gmina@opatowiec.pl