XIV Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich

8 lipca 2013 | informatyk

W dniu 7 lipca 2013r. miłośnicy wierzchowców uczestniczyli w „XIV Świętokrzyskim Młodzieżowym Championacie Koni Małopolskich”, który odbył się – jak już tradycją się stało – w Opatowcu, na malowniczych nadwiślańskich błoniach. Jest to najbardziej prestiżowa tego rodzaju wystawa w całym regionie, odbywająca się corocznie w lipcu i przyciągająca z roku na rok coraz więcej widzów z całej Polski. Po raz kolejny hodowcy prezentowali piękne konie rasy małopolskiej z województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, podkarpackiego i śląskiego, bowiem hodowla tej rasy prowadzona jest głównie w tych rejonach Polski. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa. Patronat medialny imprezy sprawowany był przez Radio Kielce. Organizatorami Młodzieżowego Championatu byli: Okręgowy Związek Hodowców Koni w Kielcach, Starosta Powiatu Kazimierskiego i Wójt Gminy Opatowiec – pełniący jednocześnie funkcję gospodarza championatu.

W tym dniu dopisała zarówno pogoda, jak i zaproszeni znamienici goście. Swoją obecnością zaszczycili:
Czesław Siekierski- Poseł do PE

Mieczysław Gil – Senator RP
Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa, wraz z radnymi
Piotr Żołądek – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego
Bernard Antos – Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego
Robert Jedliczka – Prezes Okręgowego Zawiązku Hodowców Koni, wraz z członkami zarządu
Sławomir Neugebauer – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Janusz Łach – Kierownik Pionu Ochrony w Urzędzie Marszałkowskim
Andrzej Pałys – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
Anna Koziełło – Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Urządzeń i Melioracji Wodnych
Jarosław Kusto – Prezes Radia Kielce
Jan Nowak – Starosta Kazimierski
Marek Augustyn – Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierskiego, wraz z radnymi do Rady Powiatu
Michał Bucki – Wicestarosta Kazimierski, z członkami zarządu
Marek Krupa – Sekretarz Powiatu
Zbigniew Cichoń – Skarbnik Powiatu
Edward Krupa – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
Piotr Węgliński Komendant Powiatowy Policji
Kazimierz Zabłotny – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
Jarosław Molisak – Komendant WKU Busko-Zdrój
Dariusz Doroz – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej
Krzysztof Gajek – Przewodniczący Rady Powiatu Buskiego
Tomasz Jagiełło – dyrektor kieleckiego Oddziału KRUS
Władysław Migórski – dyrektor Oddziału Terenowego Banku Spółdzielczego Kielce w Kazimierzy W.

Burmistrzowie, Wójtowie i Przewodniczący Rad Gmin:

Czarnocina – Maria Kasperek
Bejsc – Józef Zuwała, Stanisław Marzec
Nowego Korczyna – Paweł Zagaja
Koszyc – Stanisław Rybak
Solca-Zdroju – Adam Pałys
Buska-Zdroju – Waldemar Sikora
Igołomii-Wawrzeńczyc – Józef Rysak

… oraz pracownicy w/w instytucji i urzędów.

Współgospodarze wystawy:

Michał Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec, wraz z radnymi
Alfred Minior – Sołtys Opatowca
Sołtysi Gminy Opatowiec
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Opatowiec wraz z pracownikami
Mieszkańcy Gminy i Goście

Przedstawiciele prasy: Echo Dnia – Adam Ligiecki, Zielony Sztandar – Dorota Olech,  Tygodnik Ponidzie – Joanna Strączek-Dziabała

Otwarcia wystawy dokonał Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec, który powitał przedstawicieli władzy szczebla centralnego, wojewódzkiego, powiatowego, przedstawicieli samorządów gmin oraz wszystkich przybyłych na wystawę sympatyków końskiej urody. W dalszej oficjalnej części głos zabrali: Czesław Siekierski – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Piotr Żołądek – Wicemarszałek Województwa, Jan Nowak – Starosta Kazimierski, Robert Jedliczka – Prezes OZHK oraz Janusz Kopaczek – Prezes Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”.

Stałym, najważniejszym punktem imprezy jest wycena klaczy i ogierów. Komisja w składzie: Bogdan Kuchejda – Przewodniczący, Jacek Kozik i Jerzy Białobok – członkowie, dokonała oceny 41 szt. koni (18 ogierów i 23 klacze), w kategorii: klasa I – ogiery roczne, klasa II – ogiery dwuletnie, klasa III – klacze roczne, klasa IV – klacze dwuletnie, klasa IV – klacze trzyletnie. Jak co roku, profesjonalną oprawę wyceny zapewnił Wojciech Semik – Kierownik Okręgowego Związku Hodowców Koni w Kielcach.
Tytuł Super championa 2013 oraz główną nagrodę zdobył Aport – siwy dwulatek z hodowli Bogusława Dąbrowskiego z Klepaczów.
Aport pokonał trzyletnią klacz Elejn ze stajni w Gołuchowie,w województwie podkarpackim. Dokładną wycenę koni przedstawia protokół Komisji, stanowiący załącznik do artykułu. Fundatorami nagród byli: – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, który sfinansował puchary dla hodowców i rozety (flo) dla koni, – Wójt Gminy Opatowiec, który przekazał hodowcom pamiątkowe grawerowane tabliczki.
Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Roman Ciźla – Prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej ufundowali dodatkowe puchary.
Nagrody dla zwycięzców wręczali fundatorzy oraz zaproszeni goście. Po wręczeniu nagród odbył się przejazd bryczek i zaprzęgów konnych.

 

Wyjątkową atrakcją dla publiczności był pokaz sztuki jeździeckiej pt. „Husaria Sobieskiego i jazda turecka” w wykonaniu Polskiej Rewii Konnej. Pokazy kaskaderskie „zabrały” widzów w podróż w czasie. Na opatowieckim błoniu rozegrały się emocjonujące pojedynki i szarże, które były bardzo widowiskowe i trzymały wszystkich w napięciu.

 

Po raz pierwszy na tej imprezie swoje stoiska z regionalnymi przysmakami i ciastami prezentowały Koła Gospodyń Wiejskich z Opatowca, Rogowa, Kociny, Krzczonowa i Ksan. Wiejskie przysmaki kosztował również Poseł Czesław Siekierski, Wicemarszałek Piotr Żołądek, Przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk i inni goście. Stoiska promocyjne przygotowały również instytucje: KRUS Kazimierza Wielka, WKU Busko-Zdrój, LGD „Perły Ponidzia”, Zespół Szkół Rolniczych w Chrobrzu, BS Kielce Oddział Terenowy Kazimierza Wielka.
Bardzo dużym powodzeniem cieszyło się stoisko promocyjne gminy Opatowiec. Znajdowały się na nim m.in. publikacje książkowe i albumy o gminie. Odwiedzający stoisko otrzymywali różne gadżety np. długopisy, parasole, balony… oraz breloczki i opaski odblaskowe zapewniające bezpieczeństwo na drodze, zwłaszcza najmłodszych.

 

Tegoroczna impreza różniła się organizacyjnie od poprzednich – na rozległej murawie równolegle odbywały się: wystawa koni oraz występy artystyczne. Konferansjerem programu artystycznego był Radosław Kornaś, który nie tylko zapowiadał wykonawców, ale również umilał czas publiczności i najmłodszym, zachęcając do udziału w zabawach i konkursach. Na scenie swoje umiejętności wokalne, gry na instrumentach, tańce oraz inne pokazy prezentowali uczniowie Zespołu Szkół w Opatowcu pod kierunkiem Elżbiety Szczęsnej-Kusak, uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzczonowie pod kierunkiem Tomasza Palucha, oraz kółka muzycznego działającego przy Domu Kultury w Opatowcu, prowadzonego przez Radosława Kornasia i Małgorzatę Gwóźdź. Grupę wokalną dziewcząt oraz chłopców grających na instrumentach przygotował Wiesław Tomal. Wystąpiły również Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Opatowca i Krzczonowa oraz kapela ludowa. Na scenie zaprezentowała się Orkiestra Dęta z Kociny, która wykonała kilka utworów ze swojego repertuaru. Wszystkich wykonawców publiczność nagradzała gromkimi brawami.

 

Na błoniach w Opatowcu gościło Radio Kiece z audycją „Świętokrzyskie na Fali. Akcja „przybij piątkę z Radiem Kielce”, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, szczególnie najmłodszych widzów. Pani Ewa Okońska, redaktor radia przeprowadzała liczne rozmowy z uczestnikami oraz zaproszonymi gośćmi imprezy, które w godzinach popołudniowych „na żywo” emitowano na antenie.

 

Obowiązkowo swoje stoiska rozłożyli sprzedawcy, na których można było kupić siodła, kapelusze oraz inne akcesoria jeździeckie. Wszyscy uczestnicy imprezy korzystali z dobrze zaopatrzonych punktów gastronomicznych, mogli wypocząć i schronić się przed słońcem „w ogródkach pod parasolem”. Na najmłodszych czekało bardzo dużo atrakcji, mi.in. dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny, kule wodne i przejażdżki na kucykach. Można było też zajrzeć do stajni i pogłaskać konia po chrapach.

 

Na wystawę do Opatowca przyjechali z Kazimierzy Wielkiej miłośnicy motoryzacji z szefem kazimierskiego Koła Markiem Krupą – Sekretarzem Powiatu, pokonując trasę przez Odonów, Gorzków, Plechów, Bejsce i Rogów. Odbył się otwarty konkurs przewodnicki pn.„Opatowiec na Szlaku Jagiellońskim”, który umożliwił chętnym bezpłatne zwiedzanie Opatowca. Przewodnikiem był sam Prezes Organizacji Janusz Kopaczek.

 

Również ciekawym, niecodziennym w tym dniu wydarzeniem były rozegrane na murawie błonia mecze rozpoczynające Powiatową Ligę Piłki Nożnej 2013 – otwarcie sezonu. Mecz Wisła Opatowiec – Ławianka Przemyków zakończył się remisem 2:2, drugi Broniszów – Topola wynikiem 8:1.
Tradycyjnie wystawę zakończyła zabawa taneczna na opatowieckich błoniach, pod wiślaną skarpą z zespołem Top Secret.

 

Podsumowując „XIV Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich” należy stwierdzić, że jest to profesjonalna wystawa koni i wielki rodzinny piknik przyciągający ludzi z całej Polski. Dzięki różnorodności dostępnych atrakcji i imprez towarzyszących nikt się nie nudził – wręcz przeciwnie – każdy uczestnik będzie wspominał ten piękny dzień, aż do przyszłorocznej XV wystawy. Zwycięskim hodowcom gratulujemy, gościom i mieszkańcom dziękujemy za przybycie. Zapraszamy za rok.

 

Wsparcia finansowego XIV Świętokrzyskiego Młodzieżowego Championatu Koni Małopolskich udzielili:
Bank Spółdzielczy w Kielcach, Sołectwo wsi Podskale, PHU Transtech Stanisław Stankiewicz, Usługi Remontowo-Budowlane Krzysztof Parlak, Auto Kr-Gaz Rafał Kański, Zajazd Wiśniewskich, Restauracja, Hotel Barbara Wiśniewska, Agro Plus Piotr Kowalczyk, F.H.U. Instalacje Elektroenergetyczne Mieczysław Boksa, Rogów, F.P.H.U Ekoenergia Paweł Zuwała, Uściszowice, Spółdzielna Kółek Rolniczych Wiesław Ryba Opatowiec,P.P.H.U „Fular” Zenon Fular Chwalibogowice.

 

Wójt Gminy Opatowiec serdecznie dziękuje osobom, które przyczyniły się do organizacji imprezy, w tym również do zapewnienia bezpieczeństwa podczas jej trwania: jednostkom straży, służbom porządkowym, policji, pracownikom pogotowania ratunkowego, inspekcji weterynaryjnej, pracownikom urzędu gminy i jednostek organizacyjnych, dyrektorom szkół, pracownikom oświaty oraz wszystkim innym tu niewymienionym.

Podziękowania kierujemy również do Wspólnoty Wsi Opatowiec – właścicieli błoń, za udostępnienie terenu.

A tak zapraszaliśmy…

Wywiad ze Sławomirem Kowalczykiem  Wójtem Gminy Opatowiec

Relacja  na stronie  powiatu kazimierskiego

Relacja na stronie Radia Kielce

Relacje na żywo na antenie Radia Kielce

Protokół Komisji z oceny koni rasy małopolskiej

Galeria zdjęć – Gwidon Idziak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>> więcej zdjęć<<<

 

Galeria zdjęć – Gwidon Idziak