Podpisanie umów na remont świetlic w gminie Opatowiec

8 lipca 2013 | informatyk

W czwartek  4 lipca br. Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty podpisał z wykonawcą umowę na remont świetlicy wiejskiej  w Urzutach.

W ramach zadania pn. „Wymiana okien i drzwi oraz remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Urzutach” wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy  w zakresie: wymiana 6 szt. okien drewnianych na okna z PVC, wykonanie nowej posadzki z warstwą ocieplającą w pomieszczeniu spotkań, wymiana drzwi wejściowych na nowe drzwi aluminiowe otwierane na zewnątrz, wymiana drzwi wewnętrznych na nowe do drugiego pomieszczenia świetlicy, zamurowanie 1 otworu drzwiowego oraz pomalowanie pomieszczenia remontowanego.

Tego samego dnia Zarząd OSP Mistrzowice  oraz Zarząd OSP Rzemienowice   podpisał umowy z wykonawcą na remont świetlicy wiejskiej w Mistrzowicach i Rzemienowicach.

W Mistrzowicach w ramach zadania pn. „Wymiana okien i drzwi oraz remont części pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Mistrzowicach”  wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w zakresie: wymiana 6 szt. okien drewnianych na okna z PVC   z szybą niskoemisyjną, wykonanie nowej posadzki z warstwą ocieplającą w pomieszczeniu spotkań i holu, wymiana drzwi wejściowych na nowe drzwi aluminiowe otwierane na zewnątrz, wymiana drzwi na nowe do dwóch pomieszczeń świetlicy, wykonanie daszków nad wejściami do budynku, wymiana bramy garażowej na nową, pomalowanie pomieszczenia remontowanego wraz z holem, wykonanie ścianki przy scenie tworząc w ten sposób pomieszczenie gospodarcze świetlicy na drobny sprzęt  i odzież ochronną.

W Rzemienowicach ramach zadania pn. „Docieplenie ścian i tynki zewnętrzne oraz wymiana okien w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzemienowice” . Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w zakresie: przeszycie pęknięć ścian cegłą na łącznej długości 12,60 m oraz wykonanie docieplenia ścian płytami styropianowymi na łącznej powierzchni 226,78 m2 z wykonaniem tynku akrylowego a na cokole tynku żywicznego oraz wymiana 7 sztuk okien drewnianych na okna PVC z szybą niskoemisyjną.

Wykonawcą jest firma Krzysztofa Parlaka z Sępichowa, która zaproponowała najniższą cenę w wyniku zastosowania prawa zamówień publicznych. Inspektorem nadzoru jest Jan Kawalec.

Realizacja wszystkich tych trzech zadań jest możliwa dzięki uzyskaniu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Leader i ze środków własnych Gminy.