Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

24 lipca 2013 | informatyk

Zapraszam na  Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 30 lipca 2013 roku (wtorek) o godz. 9:00  w Domu Kultury w Opatowcu.

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 7 czerwca 2013r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2013-2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia w zarządzanie przez Gminę Opatowiec przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach krajowych i powiatowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości
  w drodze przetargu. (Działki w msc. Krzczonów i msc. Podskale)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, w drodze przetargu, nieruchomości położonej w miejscowości Krzczonów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych (budynek po byłej szkole w Kocinie).
 13. Omówienie spraw związanych z przekształceniem Ośrodka Zdrowia w Opatowcu.
 14. Przedstawienie projektu herbu Gminy Opatowiec wraz z uzasadnieniem historyczno-heraldycznym.
 15. Sprawy różne.
 16. Zapytania i interpelacje.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Szczerba