Dożynki Gminne w Kamiennej

19 sierpnia 2013 | informatyk

Po raz pierwszy w swojej historii gospodarzami dożynek gminnych byli mieszkańcy Kamiennej. To właśnie tutaj w niedzielę 18 sierpnia 2013r. zjechali się rolnicy z całej gminy, aby podziękować Bogu za szczęśliwe zakończenie żniw i dary ziemi.

Tradycyjne święto plonów rozpoczęło się przemarszem korowodu dożynkowego prowadzonego przez orkiestrę dętą z Kociny na plac przy świetlicy wiejskiej, gdzie odbyły się główne uroczystości. Zainaugurowała je Msza Święta celebrowana przez proboszcza parafii Sokolina – Tadeusza Śliwę. Podziękował on rolnikom za ich ciężką pracę, przywiązanie do ziemi i trud jaki wkładają, by dostarczyć mieszkańcom żywność.

Po nabożeństwie gospodarz gminy – Wójt Sławomir Kowalczyk oraz Sołtys wsi Kamienna – Tadeusz Domoń powitali przybyłych gości, po czym przyjęli z rąk starostów symboliczny bochen chleba z tegorocznych zbiorów, który staropolskim zwyczajem podzielono między uczestników uroczystości. Starostami dożynek byli rolnicy: Agnieszka Lisikiewicz z Kamiennej i Rafał Kański z Kobieli. Prowadzenie uroczystości dożynkowych i programu artystycznego powierzono Edycie Srodze z Kamiennej.

Wśród przybyłych gości byli: Krzysztof Lipiec – Poseł na Sejm RP, Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Bernard Antos – Sekretarz Województwa Świętokrzyskiego, Jan Nowak – Starosta powiatu kazimierskiego, Michał Bucki – Wicestarosta powiatu kazimierskiego, Marek Augustyn – Przewodniczący Rady Powiatu, Michał Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy, radni i pracownicy powiatu, radni i pracownicy gminy, delegacje z sołectw oraz przedstawiciele instytucji związanych ze środowiskiem rolniczym.
Swoje życzenia przekazali również Czesław Siekierski – poseł do Parlamentu Europejskiego, Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Piotr Żołądek – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Grzegorz Dziubek – Wicewojewoda Świętokrzyski.

W okolicznościowych przemówieniach przedstawiciele władz samorządowych dziękowali rolnikom za kultywowanie pięknej tradycji dożynek, za ciężką pracę i zbiory, które mimo trudnego roku udało się zebrać. Podkreślano rolę dobrej współpracy między poszczególnymi szczeblami samorządu terytorialnego, pomiędzy ludźmi, dzięki której przy zaangażowaniu i współpracy lokalnych społeczności udaje się realizować wiele zadań. Przy tej okazji dziękowano mieszkańcom Kamiennej i mieszkańcom Gminy Opatowiec zaangażowanym w organizację Dożynek Gminnych za wkład, poświęcony czas i wspaniałe efekty wspólnego wysiłku.

Do konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy stanęły wieńce z terenu 5 parafii, reprezentowane przez miejscowości: Kamienna (par. Sokolina), Kocina (par. Kocina), Ksany (par. Stary Korczyn), Rogów (par. Rogów) i Rzemienowice (par. Opatowiec). Po zakończeniu prezentacji, komisja konkursowa za najładniejszy uznała wieniec dożynkowy z Kamiennej, który będzie reprezentował naszą gminę na tegorocznych dożynkach powiatowych w Czarnocinie 25 sierpnia b.r. Wszystkie delegacje otrzymały nagrody pieniężne. Podczas niedzielnej imprezy dyplomem oraz nagrodą uhonorowano również Agnieszkę Majkę z Kociny, która w gminnych i powiatowych eliminacjach konkursu pn. „Piękna i bezpieczna zagroda – Przyjazna środowisku” zdobyła I miejsce.

Dalszą część uroczystości wypełniły występy artystyczne dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Opatowcu i Szkoły Podstawowej w Krzczonowie oraz najmłodsi „dożynkowicze” – przedszkolaki z Krzczonowa. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z Kamiennej, Kociny, Krzczonowa, Ksan i Rogowa, na których można było skosztować ciast i potraw regionalnych oraz stoisko promocyjne Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, gdzie pracownicy ODR Kazimierza Wielka prezentowali publikacje i udzielali porad. Kolejki ustawiały się do punktów gastronomicznych, dzieci bawiły się w nadmuchiwanych zamkach, na zjeżdżalniach i karuzeli. Powodzeniem cieszyły się także stoiska z zabawkami i watą cukrową. Uczestnikom dożynek dopisywała wyjątkowo słoneczna pogoda. Imprezę zakończyła zabawa taneczna z zespołem „Top Secret”.

Wójt Gminy składa serdeczne podziękowania za współpracę i zaangażowanie w organizację tegorocznych Dożynek Gminnych. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Sołtysa, Rady sołeckiej i mieszkańców wsi Kamienna, którzy włożyli ogromny wkład w upiększenie wsi, wykonanie dekoracji dożynkowych oraz przygotowanie ołtarza polowego. Dziękuję również Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich, Strażakom, pracownikom Urzędu Gminy i wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości dożynkowych.

.