Zwrot podatku akcyzowego – podsumowanie II terminu naboru wniosków w 2013 roku

5 listopada 2013 | informatyk

Podczas drugiego naboru wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w sierpniu 2013 roku  – zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenię oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – Wójt Gminy Opatowiec wydał 338 decyzji, przyznając tym samym zwrot części ww. podatku, na łączną kwotę 124 850,47 zł.

Łączne dane wniosków złożonych w sierpniu 2013 roku:

  • powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach – 30 066,95  ha
  • ilość oleju napędowego do uznania zwrotu – 131 421,54 l
  • kwota do wypłaty wg wniosków – 124 850,47 zł