Kampania informacyjna systemu „DOKUMENTY ZASTRZEŻONE”

28 listopada 2013 | hubert

Akcja prowadzona przez Związek Banków Polskich pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i we współpracy z Policją oraz Federacją Konsumentów, realizowana jest już od ponad 5 lat. To właśnie dzięki niej dowiadujemy się w jaki sposób należy postąpić by uniknąć problemów związanych z utratą dokumentu tożsamości. Pamiętać należy, że nie jest istotne to, że nie mamy konta w banku. Sprawca kradzieży lub osoba, która znajdzie dokument może m.in. wyłudzić kredyt. Zastrzegane są m.in. dowody osobiste, paszporty, prawo jazdy, karta stałego pobytu, dowód rejestracyjny, karty płatnicze.

System „DZ” chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości. Ogranicza możliwość ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła. Należy pamiętać, że wobec nasilających się prób wyłudzeń z wykorzystaniem cudzej tożsamości, samo zgłoszenie utraty dokumentów na Policji czy w urzędzie już nie wystarcza. Powinno się jak najszybciej, dla własnego bezpieczeństwa oraz ochrony mienia, zgłosić ten fakt w banku, składając stosowny wniosek o dokonanie zastrzeżenia w systemie „DZ”.

Co robić w przypadku utraty dokumentów?

 • Natychmiast zastrzec je w systemie „DZ” – w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami.
 • Powiadomić Policję (gdy utracono je w wyniku kradzieży).
 • Zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną i wyrobić nowy dokument. Informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: https://www.msw.gov.pl/pl/wazne-informacje/dla-obywatela/9558,Wszystko-o-dowodach-osobistych.html

  Działania prowadzone w ramach kampanii systemu „Dokumenty Zastrzeżone” z pewnością przekładają się na zwiększenie ogólnej świadomości o istnieniu systemu „DZ” wśród obywateli, jednocześnie chroniąc ich przed nadużyciami liczonymi obecnie w setkach milionów złotych.

  Jak działa system „DZ”?
  Każdy, kto zgubił dokumenty lub komu zostały one skradzione powinien jak najszybciej zastrzec je w banku, gdyż dziennie notuje się nawet kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem! Informacje z jednego banku, poprzez system „DZ”, są błyskawicznie przekazywane do wszystkich banków i innych instytucji korzystających z Systemu. Oprócz banków korzystają z niego m.in. operatorzy telefonii komórkowych, Poczta Polska i szereg innych Uczestników. Dokumenty powinni sprawdzać także notariusze, hotele, wypożyczalnie czy agencje pośrednictwa wynajmu nieruchomości.

  Więcej informacji na temat akcji można znaleźć na stronie:

  http://www.DokumentyZastrzezone.pl/