Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Opatowiec

20 stycznia 2014 | informatyk

Koła Gospodyń Wiejskich to jedne z najstarszych i najliczniejszych organizacji społecznych w Polsce, które powstają z inicjatywy kobiet. Zakres działalności KGW jest wzbogacany o nowe inicjatywy i dostosowany do zmieniających się warunków. Podstawę prawną dla funkcjonowania tych kobiecych organizacji stanowi „Ustawa o społeczno–zawodowych organizacjach rolników”.

W Gminie Opatowiec lokalne tradycje kultywuje siedem Kół Gospodyń Wiejskich, które są zarejestrowane w Rejestrze Członków Świętokrzyskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Kielcach. Są to Koła Gospodyń Wiejskich w Opatowcu, Ksanach, Kocinie, Rzemienowicach, Kamiennej, Rogowie i Krzczonowie.

Głównym celem KGW jest prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej. W kołach panie integrują się, wymieniają się doświadczeniami, zagospodarowują czas wolny, rozwijają swoje zdolności i umiejętności kulinarne, manualne, plastyczne. Główną siedzibą kół są świetlice wiejskie w poszczególnych miejscowościach, które dzięki temu są zadbane i starannie utrzymane.

Należy podkreślić dobrą współpracę z Wójtem Gminy, ze strażakami z OSP. Dzięki temu udało się dokonać wiele pożytecznych spraw, jak choćby przeprowadzanie remontów świetlic. Panie współorganizują uroczystości, spotkania świąteczne, zabawy andrzejkowe, sylwestrowe i choinkowe, na których można kosztować przygotowanych potraw i wypieków. Koła promują siebie, ale zarazem swoją miejscowość i gminę nie tylko w najbliższym regionie, lecz także szerzej, nawet w skali województwa.

Koło Gospodyń Wiejskich w Opatowcu

Człowiek jest tyle wart, ile zrobi coś bezinteresownie dla innych”

Rok założenia – 2009 rok

liczba członkiń – 20

Zarząd KGW w Opatowcu:

 1. Janina Siemieniec – Przewodnicząca

 2. Zofia Marszałek – Wiceprzewodnicząca

 3. Wanda Karwat – Sekretarz

 4. Aniela Zuwała – Skarbnik

 5. Danuta Kasza – Członek Zarządu

Do Koło Gospodyń należą Panie, dla których troska o kulturę i tradycję jest bardzo ważna. Tworzą zespół śpiewaczy, z własnym repertuarem występują na uroczystościach gminnych oraz powiatowych. Panie przekazują młodzieży obyczaje i dawne tradycje. Organizują również życie kulturalne miejscowości, współpracując ze szkołą. Uczestniczą w rożnych konkursach, „babińcach” i wycieczkach organizowanych na terenie gminy i powiatu.

Główne zadania w pracy koła:

udział w życiu społecznym i gospodarczym miejscowości, kultywowanie dawnych tradycji i zwyczajów regionu, promowanie ich w środowisku, zachęcanie do zdrowego stylu życia, prezentacja potraw tradycyjnych i regionalnych, udział w zespole śpiewaczym.

Poniżej prezentujemy słowa pieśni, będącej słowami oficjalnego hymnu Opatowca i Gminy, wykonywanego przez panie z KGW.

„Opatowiec bujnym lasem i Wisłą pachnący,

Opatowiec serca młodym i starszym krzepiący,

Pełno w nim marzeń, handlu i walk,

Kto stąd odejdzie ten wciąż wieczny ma żal.”

Koło Gospodyń Wiejskich w Ksanach

Rok założenia – 2012 rok

liczba członkiń – 19

Zarząd KGW w Ksanach:

 1. Jolanta Marcisz – Przewodnicząca

 2. Joanna Szumilas – Wiceprzewodnicząca

 3. Bożena Bąk – Sekretarz

 4. Teresa Misterka – Skarbnik

 Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Ksanach biorą aktywny udział we wszystkich imprezach okolicznościowych organizowanych na terenie Gminy, jak również na terenie Powiatu. Przygotowują potrawy na konkursy oraz własnoręcznie zrobione stroiki świąteczne i inne na kiermasze i „babińce”. Spotykają się średnio co dwa tygodnie w sprawach organizacyjnych, a także zwyczajowo towarzyskich. Biorą czynny udział w uroczystościach i imprezach gminnych, konkursach kulinarnych na terenie regionu, mobilizują współmieszkańców do społecznej pracy.  

Koło Gospodyń Wiejskich w Kocinie

Rok założenia – 2013 rok

Liczba członkiń – 26 pań

Zarząd KGW w Kocinie:

 1. Bożena Kopeć – Przewodnicząca

 2. Urszula Cieloch – Wiceprzewodnicząca

 3. Lucyna Bugajska – Sekretarz

 4. Anna Ciołek – Skarbnik

 Panie aktywnie biorą czynny udział w wydarzeniach lokalnych, kulturalnych zarówno na szczeblu gminnym jak i powiatowym.

Przygotowują różne zabawy okolicznościowe dla mieszkańców, andrzejki, sylwester, a także zorganizowały wycieczkę do Kazimierza Dolnego.

KGW w Kocinie kultywując lokalną tradycję kulinarną swojego regionu, postanowiło wypromować wykonywany w wielu domach smakołyk – „kiełbasianka kocinianka”. Podejmują działania z wielkim entuzjazmem, aby wszystkim umilić czas, sobie nawzajem oraz wszystkim gościom, które mają przyjemność gościć w swojej miejscowości.

Koło Gospodyń Wiejskich w Rzemienowicach

Rok założenia – 2013 rok (reaktywacja)

liczba członkiń – 23

Zarząd KGW w Rzemienowicach:

 1. Ilona Porada – Przewodnicząca

 2. Marzena Widlak – Wiceprzewodnicząca

 3. Gabriela Skowron – Sekretarz

 4. Renata Wróbel – Skarbnik

Pierwszym sprawdzianem organizacji był udział w szkoleniu pn. „Jak zachować zdrowie i bezpieczeństwo pracy na wsi”, który odbył się w listopadzie w Opatowcu, na którym koło zaprezentowało się bardzo dobrze. Panie uczestniczyły w spotkaniu w ramach projektu „babiniec”, a także w organizowanych wycieczkach.

Panie poza uczestnictwem w rożnych imprezach okolicznościowych mają na celu pomoc w przeprowadzeniu remontu sali świetlicy wiejskiej oraz w wyposażeniu pomieszczenia gospodarczego świetlicy, a także zorganizowanie placu zabaw dla dzieci. Z pewnością realizacja zamierzonych celów wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie życia społeczno-kulturalnego w tej miejscowości, ale przede wszystkim umożliwi paniom zorganizowanie wielu okolicznościowych imprez czy spotkań.

Koło Gospodyń Wiejskich w Kamiennej

Rok założenia – 2013

liczba członkiń – 18

Zarząd KGW w Kamiennej:

 1. Maria Rumas – Przewodnicząca

 2. Dorota Domoń – wiceprzewodnicząca

 3. Agnieszka Lisikiewicz – Sekretarz

 4. Edyta Sroga – Skarbnik

Koło Gospodyń Wiejskich w Kamiennej powstało w sierpniu tego roku. Utworzyło je 19 pań gotowych do wytężonej pracy na rzecz kultywowania tradycji związanej z regionem. Koło mimo tak małego stażu wspólnej pracy poprowadziło dożynki Gminne oraz reprezentowało gminę na dożynkach powiatowych w Czarnocinie. Delegacja koła prezentowała tam wieniec, który zajął I miejsce na dożynkach gminnych. KGW zaoferowało własne przygotowane potrawy. Panie uczestniczyły w różnych konkursach i pokazach. Pierwszym z nich był wyjazd do Odonowa na pokaz robótek ręcznych typu szydełkowanie. Natomiast swoje wyczyny kulinarne, gdzie motywem przewodnim była kasza, panie miały okazję zaprezentować w Skalbmierzu na zorganizowanym pokazie . W późniejszym czasie panie odbyły atrakcyjne wycieczki, gdzie mogły się zrelaksować i odpocząć od codzienności.

Koło Gospodyń Wiejskich w Rogowie

Rok założenia – 2013

liczba członkiń – 24

Zarząd KGW w Rogowie:

 1. Elżbieta Szabla – Przewodnicząca

 2. Sylwia Bomba – Wiceprzewodnicząca

 3. Anna Kowalczyk – Sekretarz

 4. Wiesława Kawka – Skarbnik

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Rogowie powstało w maju tego roku, tworzy je 24 osoby. Łączy kilka pokoleń – najstarsza z pań ma 80 lat, a najmłodsze mają po 27 lat. Panie uczestniczą w gminnych i lokalnych imprezach. Współorganizują Dożynki Parafialne. Natomiast tradycyjny stół wystawowy mogły zaprezentować podczas wystawy koni oraz na Dożynkach gminnych w Kamiennej. Chętnie biorą udział w spotkaniach w ramach projektu „babiniec”, które odbywają się corocznie porą jesienną, a także szkoleniach nt. zdrowej żywności, czy organizowanych wycieczkach. Obok spraw typowo kobiecych panie dbają także o wizerunek całej miejscowości, z pomocą finansową z gminy przyczyniły się bowiem do odremontowania świetlicy wiejskiej w Rogowie. Wszystkie działania i starania, które panie uczyniły dotychczas świadczą o tym, jak wielkie znaczenie miała aktywizacja KGW.

Koło Gospodyń Wiejskich w Krzczonowie

Rok założenia – 2013

liczba członkiń – 23

Zarząd KGW w Krzczonowie:

 1. Edyta Kowalczyk – Przewodnicząca

 2. Monika Jach – Wiceprzewodnicząca

 3. Anna Porębska – Sekretarz

 4. Ewelina Leśniewska – Skarbnik

Koło Gospodyń Wiejskich „Krzczonowianki Niezapominajki” działają w Krzczonowie w gminie Opatowiec od stycznia tego roku. Koło tworzy 22 osoby. Panie mają na koncie sukcesy kulinarne, przygotowują degustacje tradycyjnych potraw na imprezy kulturalne o różnym zasięgu, między innymi Święto Chleba w Tokarni, a także świetnie się prezentują w organizowanych „babińcach” na terenie Powiatu. Prezentują również ludowe piosenki. Do sukcesów zaliczają pierwsze miejsce w Gminnych Zawodach Pożarniczych i drugie miejsce w Powiatowych jako drużyna kobieca. KGW wzięło udział w Plebiscycie na Najlepsze Koło Gospodyń w Województwie Świętokrzyskim organizowanym przez Redakcję Echo Dnia, gdzie panie mogą się pochwalić zaszczytnym miejscem III w Powiecie. Zajmują się organizacją imprez okolicznościowych na wsi, jak Dzień Kobiet, Andrzejki, Sylwester promując swoją działalność i region.