Zespół Szkół w Opatowcu – inwestycje IV kwartał 2013 r.

23 stycznia 2014 | admin1

Ukończony remont  Gminnego Centrum Sportu w Opatowcu (koszt ok 300 000 zł) wymagał  jeszcze nakładów mających na celu doposażenie go w niezbędny sprzęt oraz prac wykończeniowych na zewnątrz obiektu. Za kwotę ok. 8 000 zł zakupiono dodatkowo w ostatnim kwartale 2013 roku, ze środków własnych Gminy m. in.:

  • ławeczki, wieszaki  (na wyposażenie szatni ),
  • rowerek, drążek gimnastyczny, gumy gimanstyczne (doposażenie sali ćwiczeń),
  • kostka oraz pozostałe materiały do ułożenia chodnika przy Gminnym Centrum Sportu.
W tym miejscu należy raz jeszcze zauważyć istotny wkład własny Mieszkańców naszej Gminy w postaci prac w wolontariacie. Podkreśla to, jak ważnym i oczekiwanym było to zadanie.
Mamy wreszcie estetyczną i bezpieczną halę sportową, wraz z nowoczesnym zapleczem technicznym, gdzie dzieci, młodzież i dorośli mogą spędzić wolny czas, ćwicząc i rozwijając swe umiejętności sportowe.
—————————————————————–
Nie zapomniano również o doposażeniu samych  szkół w Opatowcu. Oprócz wyposażenia pozyskanego z projektów unijnych, takich jak np. tablice multimedialne, sprzęt biurowy, wyposażenie klas, oraz różnorakie pomoce naukowe, dokonano również niezbędnych zakupów sprzętowych ze środków własnych Gminy.

Za kwotę ok. 30 000 zł zakupiono (m. in.):

  • 10 szt. komputerów do pracowni komputerowej,
  • bezprzewodowe mikrofony ( sprzęt nagłaśniający),
  • 2 szt. komputerów przenośnych ( laptop),
  • kserokopiarka,
  • projektor do tablicy multimedialnej,
  • laminarka,
  • krzesła i fotele

—————————————————————–

Dokonujące się zmiany społeczne i gospodarcze powodują, że koniecznym staje się nieustanna potrzeba doposażania szkół w nowoczesny sprzęt i technologie, co czynią, Wójt Gminy jak i Dyrektorzy tych placówek.

Należy tu podkreślić również zaangażowanie Pracowników szkół w to, by były one miejscem rozwijania umiejętności naszych najmłodszych, z wypełnieniem wymogów bezpieczeństwa i posiadania niezbędnego w dzisiejszych czasów sprzętu, co z pewnością przyczyni się do możliwości nauczania na najwyższym poziomie.

Kolejnym ważnym, przygotowywanym do realizacji w 2014 roku zadaniem będzie termomodernizacja szkoły.