Pomoc dla rodziny w Ksanach, która ucierpiała w wyniku pożaru

30 stycznia 2014 | hubert

W następstwie pożaru domu mieszkalnego w Ksanach, który miał miejsce 27 stycznia 2014 roku, w jednej chwili dorobek całego życia straciła 6-osobowa rodzina, z dwójką małych dzieci. Gmina natychmiast udzieliła poszkodowanym niezbędnej pomocy, uruchomiono środki finansowe udzielając doraźnego wsparcia finansowego i rzeczowego oraz zabezpieczono środki na zakup najpotrzebniejszych rzeczy.

Pomoc dla rodziny prowadzi specjalny zespół powołany w dniu 28 stycznia 2014 roku przez Wójta Gminy, którego działania koordynuje Kierownik GOPS w Opatowcu.

Gmina czyni starania w celu pozyskania lokalu zastępczego dla rodziny, która tymczasowo schroniła się u sąsiadów.

Rodzinna tragedia poruszyła wszystkich, dlatego w dniu 29 stycznia 2014 r. zawiązał się Społeczny Komitet, który wystąpił do Wójta Gminy o pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej, której celem byłoby zbieranie środków na odbudowę domu i udzielanie poszkodowanym niezbędnej pomocy. Wójt w drodze decyzji administracyjnej udzielił pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej w formie dobrowolnych wpłat na utworzony w tym celu rachunek bankowy.

Pomoc finansową można kierować na rachunek bankowy Komitetu Społecznego utworzony w celu dokonania zbiórki publicznej:

B.S. Kielce O/Nowy Korczyn filia Opatowiec

Nr 48 8493 0004 0171 0161 6521 0001

Szczegółowych informacji udziela GOPS w Opatowcu:  tel. 41 35 27 050