Nowe place zabaw dla dzieci przy szkołach w Opatowcu i Krzczonowie

14 lutego 2014 | informatyk

W 2014 roku na terenie Gminy Opatowiec powstaną dwa nowe place zabaw:  przy Zespole Szkół w Opatowcu i przy Szkole Podstawowej w Krzczonowie. Zostaną wyposażone w nowoczesne i bezpieczne dla wszystkich dzieci zabawki wielofunkcyjne.

Kompozycja placu zabaw przy w Opatowcu to huśtawka równoważna, piaskownica, sprężynowce, a także zestaw zabawowy w skład którego wejdą: zjeżdżalnie, drabinki, podesty i wieże zabawowe. W ramach tego zadania zostanie wykonana również przebudowa wewnątrz obiektu szkolnego (m.in. sanitariaty).

Plac zabaw w Krzczonowie przewiduje przygotowanie i montaż zestawu zabawowego (podesty, zjeżdżalnie, ścianki oraz wieże zabawowe), huśtawki równoważnej, piaskownicy, sprężynowców oraz kolorowego domku do zabaw, całość inwestycji dopełni ułożenie nowoczesnej, kolorowej i bezpiecznej nawierzchni.

W dniu 13 lutego 2014 roku Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy przy kontrasygnacie Anny Klimaszewskiej-Luty -Skarbnika Gminy podpisał umowę umowę o sfinansowanie zadania w ŚBRR w Kielcach. Wartość zadania (obydwa place zabaw) wyniesie 173 542 zł. i w całości będzie pokryta ze „środków europejskich”, pozyskanych przez Gminę Opatowiec z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.