Podpisanie pre-umów na termomodernizację szkół

14 lutego 2014 | informatyk

Ponad 36,6 mln złotych – to kwota dofinansowania, jaką otrzyma łącznie 7 beneficjentów jednego z ostatnich konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego odbyło się podpisanie pre-umów na realizację zadań w ramach Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”. W spotkaniu uczestniczyli Adam Jarubas Marszałek Województwa i Kazimierz Kotowski Członek Zarządu Województwa.

Dofinansowania projektów realizowanych w ramach zawartych dziś pre-umów wynoszą 80% kosztów kwalifikowanych.

- Mamy teraz nieco mniej okazji, aby się spotykać, kończy się okres programowania, cieszymy się jednak, że państwo, jako ci najbardziej wytrwali, podpisują dziś pre-umowy. Większość tych projektów dotyczy termomodernizacji, która obejmie aż 45 budynków użyteczności publicznej. Oszczędność energetyczna jest niezwykle ważną wartością w przyszłym okresie programowania. Jesteście zatem państwo w pewnym sensie prekursorami projektów nowej perspektywy – mówił do zgromadzonych marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

- Kwalifikowana wartość projektu wynosiła 5 mln zł, stąd w niektórych przypadkach pojawiła się konieczność tworzenia partnerstw pomiędzy tymi, których inwestycje były zbyt małe aby zakwalifikować się do programu. Inwestycje zakończą się w pierwszej połowie 2015 roku – wyjaśniał zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego,Przemysław Janiszewski.

- Finalizujemy środki, które mamy do zainwestowania w perspektywie 2007-2013. Jest to jeden z ostatnich konkursów. Chodziło w nim o oszczędne gospodarowanie. Dziękuję pracownikom naszych departamentów ale też beneficjentom za współdziałanie. Będzie ono kluczowe w nowej perspektywie finansowej – mówił członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski.

- Bardzo cieszy mnie to, że przygotowując wnioski tworzyliście państwo wokół siebie partnerstwa, widać było skłonność do kompromisów, byliście dla siebie otwarci – dodał marszałek Adam Jarubas.

W Gminie Opatowiec w ramach prac modernizacyjnych planuje się wykonanie w 2014 roku w:

Zespole Szkół w Opatowcu (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum),

Szkole Podstawowej w Krzczonowie,

Gminnym Ośrodka Sportu (sala gimnastyczna) w Opatowcu.

m.in.: docieplenie fundamentów, ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów, położenie nowej elewacji na ścianach zewnętrznych (tynk), wymianę niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej, orynnowanie oraz przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, wraz z wymianą grzejników.