Spotkanie Noworoczne Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opatowcu

19 lutego 2014 | admin1

Duża Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Opatowcu w dniu 16 lutego 2014 roku gościła członków Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opatowcu z okazji spotkania noworocznego.

Spotkanie otworzył i poprowadził Przewodniczący Koła Pan Andrzej Kłos, który po przywitaniu Seniorów, przedstawicieli samorządu gminnego w osobach Sławomira Kowalczyka Wójta Gminy i Michała Szczerby Przewodniczącego Rady Gminy oraz zaproszonych gości złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia noworoczne.

Życzenia złożyli również Wójt i Przewodniczący Rady Gminy, którzy do powinszowań dołączyli upominki dla Koła.

Po oficjalnym otwarciu spotkania Seniorzy i zaproszeni goście  zostali poczęstowani  daniami przygotowanymi przez Członkinie Koła.

Miła atmosfera przebiegała przy „wspomnieniach” recytowanych i śpiewanych i trwała do późnych godzin nocnych.