Zwrot podatku akcyzowego – podsumowanie I naboru wniosków w 2014r.

13 marca 2014 | informatyk

Podczas pierwszego naboru wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w lutym 2014 roku  – zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenię oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – Wójt Gminy Opatowiec wydał 361 decyzji, przyznając tym samym zwrot części ww. podatku, na łączną kwotę 202 984,86 zł.

Łączne dane wniosków złożonych w lutym 2014 roku:

  • powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach – 3 466,34 ha
  • ilość oleju napędowego do uznania zwrotu – 209 478,69 l
  • kwota do wypłaty wg wniosków – 202 984,86 zł