Eliminacje gminne XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

18 marca 2014 | informatyk

Jak co roku w Zespole Szkół w Opatowcu odbyły się eliminacje gminne XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

W czasie Turnieju poruszane są zagadnienia, które nie ograniczają się tylko do przyczyn i skutków powstawania pożarów i innych zagrożeń ale również obejmują inne dziedziny pożarnictwa jak wyposażenie techniczne jednostek ochrony przeciwpożarowej, normy prawne i zasady działania wszystkich elementów składających się na system ochrony przeciwpożarowej jak wreszcie historię tej ochrony w naszym kraju.

Eliminacje składały się z testu pisemnego oraz części ustnej a startująca w nich młodzież została podzielona na dwie grupy wiekowe: szkołę podstawową i gimnazjum.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie kpt. Krzysztof Wojtasik,  Sekretarz Oddziału Zarządu Gminnego Związku OSP Stanisław Kurek oraz  Mirosław Gajda nauczyciel Zespołu Szkół w Opatowcu.

W młodszej grupie wiekowej wystartowało troje uczniów z Szkoły Podstawowej w Krzczonowie i troje uczniów z Szkoły Podstawowej w Opatowcu. W starszej grupie rywalizowało czworo uczniów Gimnazjum w Opatowcu.

W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła Klaudia Marzec uczennica  Szkoły Podstawowej w Krzczonowie. W kategorii szkół gimnazjalnych wygrał Paweł Biały uczeń Gimnazjum. Zwycięzcy eliminacji gminnych, będą reprezentować gminę w kolejnym etapie OTWP – eliminacjach powiatowych. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Opatowiec.

Składamy serdeczne podziękowania Dyrektorom Szkół z Opatowca i Krzczonowa oraz nauczycielom za przygotowanie dzieci do turnieju.