I Dzień Otwarty Gminnej Instytucji Kultury

26 marca 2014 | informatyk

W niedzielne popołudnie 23.03.2014 r. odbył się I Dzień Otwarty Instytucji Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu. Po oficjalnym otwarciu i przywitaniu licznie przybyłych gości na scenie pojawili się najmłodsi artyści Zespołu Muzyczno-Teatralnego działającego przy Domu Kultury w Opatowcu. Dzieci prowadzone przez Radosława Kornasia zaprezentowały spektakl pt. „Kopciuszek”. Przedstawienie odbyło się już po raz trzeci i znów zgromadziło liczną widownię, która doceniła talent  dzieci i trud włożony w jego przygotowanie nagradzając młodych artystów brawami.

Gościem specjalnym imprezy, zorganizowanej przez Instytucję Kultury oraz Urząd Gminy w Opatowcu była Elżbieta Bednarczyk- poetka, aktorka i tancerka. Zgromadzone w Gminnej Bibliotece dzieci wzięły udział w spotkaniu autorskim z Panią Elżbietą. Miały możliwość wysłuchania wierszowanej bajki dla najmłodszych pt. „Kłótnia w tornistrze” oraz kilku wierszyków, z których dzieci wysnuły wiele ciekawych wniosków. Ciekawym punktem programu była prezentacja artystki dotycząca Australii. Pani Elżbieta, która kilkanaście lat spędziła w tym kraju przekazała wiele informacji na ten temat. Zarówno dzieci jak i dorośli z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji dotyczącej życia tamtejszych mieszkańców, a także fauny i flory tego pięknego kraju.

Artystka zaprezentowała uczestnikom kilka swoich dość refleksyjnych wierszy, po czym dla poprawy nastroju odtańczyła dwa tańce- cygański i arabski. Na zakończenie spotkania zachęcała do aktywnego spędzania wolnego czasu, chociażby poprzez gimnastykę na bazie tańca.
Do wspólnej zabawy zaangażowała publiczność. Uczestniczki, które dały się namówić artystce, dobrze bawiły się podczas tej gimnastyki, wzmacniającej ponoć doskonale znaczną część stawów i mięśni.

Beata Adamczyk