Wiosna Talentów

3 kwietnia 2014 | admin1

W dniu 24 marca 2014 roku, uczniowie Zespołu Szkół w Opatowcu hucznie przywitali wiosnę. Odbył się wtedy konkurs pt. „Wiosna Talentów – Rozwijamy talenty bez nałogów”. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół w Opatowcu, z którego ramienia pieczę nad imprezą sprawowali Anna Kaczmarczyk, Alicja Witkoś-Kłos i Mirosław Gajda

Trzydzieści cztery występy uczniów oceniało jury w składzie: Elżbieta Szczęsna-Kusak, Beata Adamczyk, Krystyna Ciepichał, Anna Kowalczyk, Wanda Gwiazda, Elżbieta Możdżeń, Marzena Nizińska.

Uczniowie prezentowali swoje zdolności w kategoriach: śpiew, taniec,  recytacja, teatr, gra na instrumentach, gimnastyka, prace plastyczne. Całą uroczystość prowadziły: Magdalena Kozik – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego gimnazjum i Eryka Gwiazda, które gorąco zachęcały publiczność do oklaskiwania artystów i dodawały otuchy wykonawcom.

Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni na uroczystych apelach w szkole.