Podpisanie umów na remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

8 kwietnia 2014 | admin1

W dniu 8 kwietnia 2014 roku Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec przy kontrasygnacie Anny Klimaszewskiej-Luty Skarbnika Gminy podpisał z wykonawcami umowy na remont trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Trębaczów-Rzemienowice , Ksany – Ksany – Góry Chwalibogowickie oraz w Kamiennej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Wykonawcą remontu dwóch odcinków dróg w miejscowościach Trębaczów – Rzemienowice i w Kamiennej jest firma Usługi Koparko-Ładowarką, Transport drogowy Marcin Piotrowski Badrzychowice 71, 28-136 Nowy Korczyn a jednego odcinka drogi w miejscowości Ksany – Góry Chwalibogowickie firma „SZARBUD” s.c. Szarbia Zwierzyniecka 107, 28-530 Skalbmierz.

Łączny koszt remontów wynosi niemal 270 tys. zł. Termin wykonania wszystkich remontów – do 31 lipca 2014 roku.