Informacja dotycząca nadania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

11 kwietnia 2014 | admin1

Na podstawie art.19 ustawy z dnia 16 października 1992r o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z 1992r z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r.  w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów ( Dz. U. Nr 277, poz. 2743  z 2004r z póź. zm.– Wójt Gminy Opatowiec  zwróci się do Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęcie  postępowania o „Nadanie Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dla osób,  które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim..

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 101 z 2002r, poz. 926 z późn. zm. ) osoba, której dane dotyczą wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych a  w tym przypadku  na wysłanie wniosku o nadanie dla medalu.

Osoby zainteresowane, które zawierały związek małżeński również w innym urzędzie stanu cywilnego i zamieszkują na terenie Gminy Opatowiec,  proszone są  o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Opatowcu do 30 kwietnia 2014 roku.

Telefon: 41 3518052 wew. 18.