„Dzień Jagielloński” w Annopolu

23 kwietnia 2014 | admin1

W sobotę 26 kwietnia br. Fundacja „Via Jagiellonica” zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Dni i Noce Jagiellońskie” na królewskim trakcie Kraków – Lublin – Wilno. Tym razem tematyczne zwiedzanie z przewodnikiem będzie miało miejsce w Annopolu, w województwie lubelskim.

            Najbliższa prezentacja polegać będzie na wspólnym poszukiwaniu historycznych korzeni miasta, którego rozpoznawalną wizytówką stał się most na Wiśle.

–  Obecnie przekraczanie rzek nie sprawia nam większych kłopotów, ale kiedyś było inaczej. Funkcjonowała tu, konkurencyjna wobec zawichojskiej, przeprawa przez Wisłę, zwana rachowską. Jej nazwa wywodzi się od średniowiecznej wsi, odnotowanej już w pierwszej połowie XV w. Istniał przy niej nawet port rzeczny. Ale to nie wszystko, na gruntach Rachowa powstał także Annopol (nazwa używana od XVIII w.). Spacerując po Rynku wspomnimy jarmarki, których dotyczył przywilej z 1724 roku. Naszym głównym zadaniem będzie jednak poszukiwanie śladów osady, która poprzedziła miasto. Dlatego niespodzianką jest, czy zwiedzanie zakończymy w Annopolu, w Starym czy Nowym Rachowie – mówi Bartosz Tratkowski, prezes Fundacji „Via Jagiellonica”, a zarazem przewodnik turystyczny po „Szlaku Jagiellońskim” w R.P.

„Dzień Jagielloński” w Annopolu w dniu 26 kwietnia br. rozpocznie się o godz. 10.00 na Rynku, przy pomniku. Impreza ta zaplanowana jest na 2-3 godziny. Nieco wcześniej rozpocznie się pierwsze szkolenie przewodnickie poświęcone Miastu i Gminie Annopol.

W ubiegłych latach zainteresowani tym terenem mogli jedynie odbywać kurs na niemal cały „Szlak Jagielloński” w granicach Polski. W tym celu musieliby m.in. dojeżdżać do Lublina. Po tzw. deregulacji przewodnickiej nasza oferta dla Miast i Gmin przynależących do Organizacji i biorących udział w budowie Parków Tematycznych jest bardziej bezpośrednia. We współpracy z Fundacją „Via Jagiellonica” wprowadzamy usługi przewodnickie, których docelowymi obsługującymi mają być ich mieszkańcy. Niezbędne warunki to: wykształcenie średnie, pełnoletniość i odpowiednia niekaralność. Z kolei wiedza i umiejętności mogą zostać uzupełnione i zweryfikowane. Po specjalistycznej ofercie przewodnickiej przyjdzie czas na interaktywną ekspozycję Parku Nadwiślańskich Przepraw „Via Jagiellonica” w Annopolu oraz Kosinie, położonym przy przeprawie zawichojskiej – mówi Janusz Kopaczek, prezes Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”, realizującej szkolenie przewodnickie oraz sprawującej patronat nad „Dniami i Nocami Jagiellońskimi”.

Udział w imprezach Fundacji „Via Jagiellonica” jest odpłatny. Mieszkańcy Miast i Gmin przynależących do Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” mogą liczyć na 10. procentowe zniżki (zarówno w Annopolu, Lublinie, jak i innych miejscowościach traktu krakowsko-wileńskiego), członkowie Organizacji na 40. procentowe, a uczestnicy szkoleń przewodnickich realizować będą przewidziany program bezpłatnie.

Dodatkowe informacje o ofercie Fundacji „Via Jagiellonica” zamieszczone są na portalu internetowym: www.szlakjagiellonski.pl, w zakładce „Dni i Noce Jagiellońskie”. Uzyskać je można również kontaktując się z Centrum Obsługi Turystycznej „Via Jagiellonica” w Lublinie: od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 przy ul. Skłodowskiej 3/15, tel. (81) 441-11-18.

Na zdjęciu: Centrum dzisiejszego Annopola, lokowanego na gruntach wsi Rachów. Fot. Janusz Kopaczek