Obchody Dnia Strażaka w Rogowie

5 maja 2014 | informatyk

W dniu 3 maja 2014 roku w Rogowie obchodzono Gminny Dzień Strażaka. Obchody patrona strażaków św. Floriana rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny  w Rogowie, po której odbył się przemarsz pocztów sztandarowych i jednostek OSP, prowadzony przez Jarosława Gwoździa – Komendanta Gminnego przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z  Kociny. Po wygłoszeniu okolicznościowych przemówień  zgodnie z tradycją Wójt Gminy, a zarazem Prezes Zarządu Gminnego OSP Sławomir Kowalczyk oraz Przewodniczący Rady Gminy Michał Szczerba, odznaczyli druhów za ich dotychczasową działalność.

Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczono:
Druha Piotra Kmiecika z OSP Rogów
Druha Mieczysława Boksę z OSP Rogów

Srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczono

Druha Tomasza Mysiaka z OSP Rogów.

Brązowe medale otrzymali:

Druh Andrzej Grudzień z OSP Rogów
Druh Piotr Boksa z OSP Rogów
Druh Rafał Kański z OSP Mistrzowice
Druh Michał Książek z OSP Mistrzowice
Druh Marcin Kryca z OSP Mistrzowice

Odznakę „Strażaka Wzorowego” otrzymał

Druh  Piotr Małek z OSP Kamienna.

W uroczystości udział wzięli Radni Gminy Opatowiec, Radni Powiatu Kazimierskiego oraz mieszkańcy Gminy. Serdecznie dziękujemy Druhom strażakom z OSP Rogów, Paniom z KGW Rogów i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przebieg uroczystości.