Podpisanie umów na termomodernizację szkół w Gminie Opatowiec

12 maja 2014 | admin1

W dniu 12 maja 2014 roku Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec, w obecności Michała Szczerby Przewodniczącego Rady Gminy, przy kontrasygnacie Anny Klimaszewskiej-Luty Skarbnika Gminy podpisał z wykonawcą umowę na termomodernizację czterech obiektów gminnych:

- Szkoły Podstawowej w Opatowcu,

- Gminnego Ośrodka Sportu,

- Gimnazjum w Opatowcu,

- Szkoły Podstwowej w Krzczonowie

Zakres prac termomodernizacyjnych będzie obejmował m.in.: docieplenie fundamentów, ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów, położenie nowej elewacji na ścianach zewnętrznych (tynk), wymianę niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej, orynnowanie oraz przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, wraz z wymianą grzejników.

Wykonawcą zadania będzie firma „MATEO Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo – Handlowe” Józef Firmuga z Tarnowa, wyłoniona w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej.

Łączny koszt termomodernizacji, wraz z kosztami dokumentacji i nadzoru wyniesie ponad 1 mln. zł.  Zadanie będzie realizowane przy zaangażowaniu środków unijnych i własnych gminy. Termin wykonania wszystkich remontów – do 30 września 2014 roku.