Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Bezpieczeństwo dzieci w komputerowej sieci”

16 maja 2014 | informatyk

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu gminy Opatowiec na pracę plastyczną na temat: „Bezpieczeństwo dzieci w komputerowej sieci”.  W dniu 14 maja 2014 roku Komisja w składzie:

Stanisław Tomal – przewodniczący,
Teresa Plucińska – członek,
Barbara Niedziela – członek,
Dorota Tarka-Boksa – członek,
Joanna Domoń Maj – członek,
dokonała oceny prac plastycznych nadesłanych na konkurs dotyczący profilaktyki uzależnień pt.

„Bezpieczeństo dzieci w komputerowej sieci”. Celem konkursu jest prppagowanie wśród uczniów szkodliwości uzależnień, zdrowego trybu życia, życia bez nałogów, popularyzacja dziełań twórczych i poszerzenie wiedzy w zakresie różnych technik plastycznych. Do konkursu zgłoszono 40 prac.

Wyniki Konkursu

W kategorii klasy I – III, Szkoła Podstawowa Krzczonów

I miejsce – Jakub Grzywna, klasa I, zdjęcie
II  miejsce – Iwona Minior, klasa I,zdjęcie
III miesca – Amelia Jaglińska, klasa III,zdjecie

W kategorii klasy IV – VI, Szkoła Podstawowa Krzczonów

I miejsce – Emilia Woźniak – klasa VI,zdjęcie
II miejsce – Wiktoria Szluchcik – klasa V,zdjęcie
III miejsce – Wiktoria Drobisz – klasa VI.zdjęcie
W kategorii klasy I – III, Zespół Szkół w Opatowcu

I miejsce – Paulina Pietrzyk – klasa III,zdjęcie
II miejsce – Maja Klita -klasa II,zdjęcie
III miejsce – Oliwia Madej – klasa III,zdjęcie
Wyróżnienie – Weronika Pitek – klasa III.zdjęcie

W kategorii  klasy IV – VI, Zespół Szkół w Opatowcu

I miejsce – Jakub Niedźwiedź – klasa IV,zdjęcie
II miejsce – Dominik Kociński – klasa VI,zdjęcie
III miejsce – Aleksandra Ostrowska – klasa V,zdjęcie
Wyróżnienie – Dominik Madej – klasa VI.zdjęcie

W kategorii Gimnazjum, Zespół Szkół w Opatowcu

I miejsce – Agnieszka Wojas – klasa III,zdjęcie
II miejsce – Patrycja Tomal – klasa III.zdjęcie

Wszystkie osoby, które zajęły miejsca od I – III oraz wyróżnione zostaną nagrodzone.