Wyremontowany plac wokół wieży hejnałowo-zegarowej w Opatowcu

3 czerwca 2014 | informatyk

W miesiącach marzec/kwiecień 2014 r. został przeprowadzony kolejny etap modernizacji placu przy wieży hejnałowo-zegarowej w Opatowcu.

W ramach prac remontowych zdemontowano stare ogrodzenie, stare schody, rozebrano przybudówki przy wieży, zniwelowano zabetonowany plac, zamontowano system odprowadzania wody deszczowej, ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej wraz ze schodami i na nowo ułożono część chodnika przyległego od ul. Targowej. Dodatkowo zostało wykonane nowe ogrodzenie panelowe, teren zieleni, ułożona na nowo nawierzchnia wjazdu do strażnicy z granitu, wykonano przyłącze kanalizacyjne z budynku wieży do istniejącego szamba, poprawiono studzienkę szamba. Koszt prac remontowych wyniósł ok. 25 tys. zł.

Warto zauważyć, że jest to kolejny etap poprawy stanu technicznego budynków straży w Opatowcu, po rozbudowie wieży hejnałowo-zegarowej i przebudowie dachu nad strażnicą. Prace te odbywają się przy czynnym zaangażowaniu społecznym, w ich ramach zostanie wykonany stylowy postument pod zabytkową, a odnowioną pompę strażacką, która zostanie umiejscowiona w widocznym miejscu przed wieżą.