Utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Opatowiec w 2014 roku

23 czerwca 2014 | informatyk

Wójt Gminy Opatowiec informuje, że 2 czerwca 2014 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Opatowiec w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 9.742,55 zł – stanowiącej 85% kosztów kwalifikowanych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Opatowiec w 2014 roku, którego całkowity koszt wyniesie 11.461,82 zł.

Na kwotę dotacji składają się:

  • środki WFOŚiGW w Kielcach – 4.011,64 zł, – 35% kosztów kwalifikowanych zadania,
  • środki NFOŚiGW w Warszawie – 5.730,91 zł – 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

W 2014 roku planuje się demontaż i utylizację ok 1584 m2 odpadów zawierających azbest ( głównie pokryć dachowych ).