Podpisanie umowy w sprawie odnowienia pomnika w Ksanach

4 lipca 2014 | admin3

W dniu 3 lipca 2014 roku podpisana została umowa pomiędzy Wójtem Gminy Opatowiec, a Winicjuszem Stoksikiem, artystą-rzeźbiarzem, na prace konserwatorko-remontowe Pomnika Legionisty, Żołnierza Września 1939 i Partyzanta 1939-1945 znajdującego się w miejscowości Ksany.  Zadanie obejmie kompleksową odnowę pomnika, w tym uzupełnienie ubytków „w kamieniu”, wyczyszczenie i drobne poprawy w opisie na płycie. Wartość zadania wyniesie 10 000 zł.  Środki finansowe w wysokości 8 000 zł  na odnowienie pomnika Wójt Gminy Opatowiec pozyskał z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, resztę stanowi wkład własny Gminy.

Przypominamy, że pomnik wykonany przed 25 laty przez Winicjusza Stoksika, a powstały dzięki staraniu utworzonego w tym celu komitetu budowy pomnika, ze zmarłym niedawno ppłk. Stanisławem Parlakiem na czele, stanowi udokumentowanie tragicznych ale i wielkich dziejów, które rozegrały się w w okolicach Ksan na przestrzeni XX wieku. Jest on symbolem, o który gmina Opatowiec zawsze winna dbać, który jest hołdem oddanym ofiarnym obrońcom Rzeczypospolitej. Zawsze na początku września pod pomnikiem w Ksanach odbywa się Msza Św. Polowa, odprawiana przez Ks. Proboszcza Parafii Stary Korczyn, ku pamięci Bohaterów poległych za niepodległa Polskę.