Sołtys z Kamiennej wyróżniony w Wąchocku

10 lipca 2014 | informatyk

Po raz siedemnasty w Wąchocku spotkali się sołtysi z całej Polski, w ramach corocznego Zjazdu Sołtysów Ziemi Kieleckiej i Krajowego Turnieju Sołtysów. Podczas dwudniowego 28-29 czerwca 2014 r. spotkania, sołtysi zmagali się w konkurencjach turniejowych. W konkursie na najlepszego sołtysa 2013 roku w województwie świętokrzyskim znalazło się w tym roku 57 sołtysów z 45 gmin, na 102 wszystkich. Sołtysem Roku w całym województwie świętokrzyskim został Stanisław Paw, sołtys Dacharzowa w gminie Wilczyce. W nagrodę dostał statuetkę pomnika sołtysa i 20 tys. zł nagrody, ufundowanej przez marszałka województwa świętokrzyskiego.

Podczas Zjazdu Sołtysów wręczone zostały nagrody i wyróżnienia dla laureatów konkursu „Sołtys Roku Województwa Świętokrzyskiego – 2013″, któremu patronuje Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Adresatami konkursu byli sołtysi województwa świętokrzyskiego. Ocenie podlegały m.in. ich osiągnięcia poprawiające infrastrukturę sołectwa i gminy, działania integracyjne na rzecz lokalnej społeczności oraz przynależność do innych organizacji czy rezultaty działalności społecznej.

Wśród nagrodzonych sołtysów znalazł się sołtys wsi Kamienna z naszej gminy Tadeusz Domoń. Panu sołtysowi serdecznie gratulujemy.