Inicjatywa Nowa Przestrzeń

14 sierpnia 2014 | admin4

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa zapraszają do udziału w konkursie na najlepszą inicjatywę dla młodzieży województwa świętokrzyskiego.
Celem konkursu jest wyłonienie inicjatywy skierowanej do młodzieży woj. świętokrzyskiego, która w najlepszy sposób zachęciła młodzież do aktywności społecznej. Przez społeczną aktywność rozumiemy dobrowolną i niezarobkową aktywność polegającą na podejmowaniu samodzielnych (lub we współpracy) działań na rzecz swojego środowiska.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, firmy, a także grupy nieformalne złożone z osób pełnoletnich z terenu województwa świętokrzyskiego, które działają lub mają siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego i w wyznaczonym przez Komisję terminie, przyślą formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 8 września 2014 r., godz.: 2400

Informacji udziela:
Justyna Górska-Sekuła
e-mail: justyna.sekula@fundacjafarma.pl, tel.: 798 050 904