Remizo-świetlica w Kamiennej

14 sierpnia 2014 | admin4

To tu, w Kamiennej znajduje się niewątpliwie największy budynek remizo-świetlicy na terenie naszej gminy. Z racji swoich rozmiarów i fatalnego jeszcze przed kilku laty stanu technicznego wymagał, i jeszcze wymaga znacznych nakładów środków finansowych i wysiłku. Należy zauważyć, że dzięki systematycznym pracom, jego kondycja ulega ciągłej poprawie. Budynek położony jest na rozległej działce w centrum wsi. Wspólnym wysiłkiem mieszkańców i władz samorządowych udało się ją doprowadzić do w pełni funkcjonalnego i estetycznego wewnątrz stanu obecnego.

Zaczęło się od wyburzenia zniszczonego budynku znajdującego się przed świetlico-remizą, następnie rozebrano uszkodzony i technicznie niezdatny do remontu budynek dawnego banku.  Uporządkowano plac wokół obiektu, usunięto zniszczone ogrodzenie, rozsiane i „przerośnięte zakrzaczenia”, wykopano rowy melioracyjne z mostkami dojazdowymi, zniwelowano teren i posiano nową trawę.

Następnymi (wykonanymi wewnątrz budynku) pracami było:

  • wygładzenie i pomalowanie klatki schodowej,
  • renowacja i pomalowanie sali spotkań, naprawa sceny i podłogi,
  • wymiana stolarki okiennej,
  • zainstalowanie instalacji grzewczej (promienników ciepła),
  • położenie nowej glazury i terakoty, wyposażenie toalet w sanitariaty, pomalowanie ścian i wykonanie lamperii z marmuritu,
  • zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania świetlicy

W ostatnim czasie wykonane zostały następujące prace;

 • wymieniono stare pokrycie z eternitu na nowe z blachy stalowej z powłoką ochronną,
 • zamontowano rynny dachowe i spustowe z PCV,
 • wymurowano kominy z cegły klinkierowej,
 • wbudowano wyłaz dachowy oraz okna połaciowe z szybą hartowaną,
 • zamontowano daszek nad drzwiami wejściowymi.

W najbliższych dniach zamontowane zostaną „śniegołapy”, wykonana zostanie wentylacja wywiewna pomieszczeń, nowe drzwi wejściowe.

Powyższe prace są finansowane ze środków własnych Gminy i pozyskanych od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Obecnie budynek oczekuje na konieczną modernizację elewacji (otynkownie), co będzie zwieńczeniem i widocznym efektem wielu wykonanych tu dotychczas prac.

Składamy mieszkańcom wsi Kamienna, w tym druhom OSP, członkiniom KGW, serdeczne podziękowanie za wykonane społecznie prace, za zaangażowanie, na ręce sołtysa i prezesa OSP Tadeusza Domonia, radnej Doroty Domoń, i przewodniczącej KGW Marii Rumas. Przypominamy, że mieszkańcy Kamiennej byli gospodarzami ubiegłorocznych dożynek gminnych, wykazali się wysokimi umiejętnościami organizacyjnymi. Mamy nadzieję, że w przyszłości w pełni odnowionym budynku remizo-świetlicy odbędą się jeszcze niejedne uroczystości, spotkania i zabawy służące integracji i współpracy pomiędzy mieszkańcami wsi Kamienna, ale też i całej gminy Opatowiec.

A oto jak zmieniała się świetlica w Kamiennej…