Dożynki Gminne w Rogowie

16 sierpnia 2014 | admin4

Gminne Święto Plonów odbyło się 15 sierpnia 2014 roku w Rogowie. Barwny korowód złożony z mieszkańców gminy Opatowiec, reprezentacji poszczególnych wiosek naszej gminy niosących piękne wieńce dożynkowe oraz licznie przybyłych na uroczystość gości przeszedł do kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, w którym odbyła się dziękczynna Msza Święta, celebrowana przez proboszcza parafii Rogów – ks. Roberta Boreckiego. Za rolników i dobre plony, jakie pomimo trudnych warunków pogodowych udało się zebrać.

Po nabożeństwie, na pięknie przystrojonym przez mieszkańców i parafian Rogowa placu, znajdującym się obok remizy strażackiej odbyła się oficjalna część uroczystości dożynkowych. Gospodarz gminy – Wójt Sławomir Kowalczyk przyjął z rąk starostów bochen chleba, wypieczony z mąki z tegorocznych zbiorów, obiecał dzielić nim tak, aby nikomu z mieszkańców naszej gminy go nie zabrakło. Następnie, zgodnie ze staropolskim obyczajem, podzielono ten chleb i poczęstowano nim uczestników uroczystości.

Starostami dożynek byli Wioletta Leks z Rogowa oraz Andrzej Krypciak z Rzemienowic. Obydwoje bardzo dobrze wywiązali się z obowiązków wynikających z zaszczytnej roli jaką w tym dniu pełnili. Wybór nie był bowiem przypadkowy. Starostowie prowadzą duże, jak na warunki naszej gminy gospodarstwa, które wciąż unowocześniają, poza tym aktywnie działają na rzecz swoich miejscowości i gminy.

Dożynki gminne prowadziła Elżbieta Szczęsna-Kusak, dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu. Nie było to dla niej nowe doświadczenie, dwa lata temu znakomicie sprawdziła się w tej roli podczas dożynek powiatowych.

W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście: Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Jan Nowak – Starosta Kazimierski, Marek Augustyn – Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierskiego wraz z radnymi, Zbigniew Cichoń – Skarbnik Powiatu Kazimierskiego, Kazimierz Zabłotny – Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej, Krzysztof Janakowski – Dyrektor Oddziału Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Byli oczywiście obecni Mieszkańcy naszej gminy i ich reprezentanci: Michał Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy, Małgorzata Dybała – sołtys Rogowa, radni gminy, sołtysi, dyrektorzy i pracownicy jednostek powiatu i gminy, strażacy, orkiestra dęta z Kociny, zespoły śpiewacze, delegacje sołectw oraz przedstawiciele instytucji związanych ze środowiskiem rolniczym. W wystąpieniach goście wielokrotnie podkreślali trudną pracę rolnika oraz niską opłacalność produkcji, zwłaszcza w bieżącym roku.

Kolejnym punktem programu był konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy przygotowany przez mieszkańców poszczególnych sołectw gminy Opatowiec. Komisja powołana do ich oceny, brała pod uwagę m.in. kształt, tradycyjny charakter tego jakże ważnego symbolu pomyślnie zakończonych żniw, oraz sposób jego prezentacji przez delegacje z poszczególnych wsi. Tu mieszkańcy również wykazali się inwencją twórczą, wieńce były „obśpiewane”, „obgrane”, a pszczelarze dodatkowo zaprezentowali scenkę – jak pozyskuje się miód. Za najpiękniejszy, po burzliwych obradach, komisja uznała wieniec z sołectwa Rogów. Mamy nadzieję, że równie pięknie mieszkańcy Rogowa zaprezentują naszą gminę podczas dożynek powiatowych, które odbędą się już 31 sierpnia w Skalbmierzu. Życzymy im powodzenia.

Podczas uroczystości dożynkowych nie zabrakło występów artystycznych dzieci i młodzieży  z terenu gminy przygotowanych w Instytucji Kultury w Opatowcu, Szkole Podstawowej w Krzczonowie oraz Zespole Szkół w Opatowcu. Widzowie doceniali gromkimi brawami talent młodych artystów.

Na święcie, o tak ludowym charakterze nie zabrakło oczywiście Kół Gospodyń Wiejskich. Panie w swych strojach dodawały uroku gminnym dożynkom i radowały oczy, a przygotowane przez nie pyszności cieszyły podniebienia uczestników uroczystości. Nawet wieczorna burza nie zniechęciła miłośników dobrej zabawy, którzy z zespołem Top Secret bawili się do późnych godzin.

Wójt Gminy składa serdeczne podziękowania za współpracę i zaangażowanie w organizację tegorocznych Dożynek Gminnych. Szczególnie dla mieszkańców Rogowa i parafii Rogów na ręce sołtys Małgorzaty Dybały, Koła Gospodyń Wiejskich z Rogowa na ręce prezes Elżbiety Szabli, strażakom OSP na ręce prezesa Mieczysława Boksy, radnemu gminy Opatowiec Tomaszowi Nowakowi, pracownikom Gminy. Dziękujemy wszystkim osobom, które włożyły swój trud w wystrój, przygotowanie i zaprezentowanie wieńców, oprawę korowodu, osobom prowadzącym i pracującym przy tej uroczystości, pilnującym porządku, osobom występującym na scenie, dzieciom, młodzieży, dorosłym…

Zapraszamy na kolejne dożynki gminne za rok.

Opracowała: Beata Adamczyk

 

Relacja wideo z Gminnych Dożynek w Rogowie przygotowana przez Antoniego Kocelę

 

Dożynki Gminne w obiektywie Jana Charzewskiego

Dożynki Gminne w obiektywie Piotra Boksy

Poniżej relacja z dożynek utrwalona przez pracowników Urzędu Gminy