Odnowiona zbiorowa mogiła żołnierzy Września 1939 roku w Kocinie

19 sierpnia 2014 | admin4

To do nas, Polaków, należy dbanie o mogiły żołnierzy poległych w obronie naszej Ojczyzny, utrwalanie Ich Czynu i poświęcenia w pamięci kolejnych pokoleń. Do nas należy oddanie Im hołdu, złożenie kwiatów i zapalenie znicza. By Ich ofiara nigdy nie uległa zapomnieniu…

Wspólnym staraniem władz samorządowych gminy Opatowiec i mieszkańców Kociny, udało się wreszcie doprowadzić do pełnej renowacji zbiorowej mogiły żołnierzy Września 1939 roku znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Kocinie.  W dniu 14 sierpnia 2014 roku odebrano wykonane prace, polegające na położeniu nowej płyty nagrobkowej, na której umieszczono odrestaurowaną tablicę, krzyż i godło państwowe, całość otoczono opaską z kostki brukowej.

Koszt przeprowadzonego remontu wyniósł 10 500 zł., z tego 8 000 zł.  gmina Opatowiec pozyskała na ten cel od Wojewody Świętokrzyskiego.