Świetlica wiejska w Mistrzowicach

22 sierpnia 2014 | admin4

Jedyna tak położona, na styku miejscowości świetlica, służy mieszkańcom zarówno Mistrzowic jak i Chrustowic. Jest to swoiste centrum tych miejscowości, kiedyś obok znajdowała się przecież szkoła.
Udało się w ostatnim czasie dokonać szeregu drobnych, ale jakże się liczących się prac w budynku remizo-świetlicy:

 • wymieniono drzwi zewnętrzne, wewnętrzne i okna
 • położono nową posadzkę z warstwą ocieplającą w sali spotkań i holu,
 • wykonano ścianki przy scenie – tworząc w ten sposób pomieszczenie gospodarcze,
 • zamontowano nową bramę garażową,
 • zamontowano daszki nad drzwiami wejściowymi,
 • wykonano szereg niezbędnych prac murarskich wraz ze szpachlowaniem,
 • przeprowadzono „kapitalny” remont ścian i podłogi w dużej sali
 • naprawiono i pomalowano elewację zewnętrzną,
 • odnowiono i zabezpieczono istniejącą lamperię,
 • zakupiono nagrzewnicę gazową,
 • uprzątnięto plac za świetlicą

Prace wykonywane były przez Gminę Opatowiec ze środków własnych i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, oraz osobistym wydatnym wkładem mieszkańców, za co wójt chce gorąco podziękować mieszkańcom Mistrzowic i Chrustowic na ręce sołtysów Grażyny Książek, Janusza Kaczmarczyka, prezesa OPS Mistrzowice Wojciecha Dzięcioła i radnego Henryka Krycy.

A oto jak zmieniała się świetlica w Mistrzowicach…