Podpisano umowy na remont kolejnych odcinków dróg gminnych

3 września 2014 | admin1

W dniu 1 września 2014 roku Wójt Gminy – Sławomir Kowalczyk, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Klimaszewskiej – Luty podpisał z wykonawcami umowy na remont kolejnych odcinków dróg gminnych.

Remonty zostaną przeprowadzone na drogach gminnych:

  • Kobiela – Chrustowice o długości 625 mb.
  • Senisławice – Chwalibogowice o długości 835 mb.
  • Charbinowice o dł. 800 mb.

W ramach postępowania przetargowego jako wykonawcę dwóch pierwszych odcinków wyłoniono Konsorcjum firm: Lider – Z.U.R TECH-BUD Marzena Brzdękiewicz z Połańca i DEGAMEX Agnieszka Górniak z Kamieńca. Wykonawcą drogi gminnej w Charbinowicach zostało: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „SZAR - BUD ” s.c. z Szarbii Zwierzynieckiej, gm. Skalbmierz.

Łączny koszt inwestycji wyniesie prawie 400.000,00 zł, z czego ok. 300.000,00 zł pozyskano z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Remont zostanie zakończony do 15 października 2014 r.